Chaos hoort bij het leven

7

De toekomst lijkt onoverzichtelijk, maar toch liggen er nieuwe kansen. Wie de nieuwsberichten volgt en tot zich laat doordringen kan gemakkelijk de moed verliezen, want de situatie in de wereld lijkt steeds onoverzichtelijker. Chaos hoort bij het leven, en de geschiedenis leert ons dat er steeds uitzichtloze situaties zijn geweest.

Toch is het ook vaak zo dat de grootste ellende aanleiding kan zijn tot geestelijke diepgang en nieuwe inzichten. Meestal zijn het schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen die destijds geen aandacht trokken maar pas later als een keerpunt werden ervaren.

In gevangenschap had hij geleerd, dat hij alleen kon slagen in het leven als hij in staat was vrienden te maken en mensen menselijk te behandelen.

De uitzichtloze ellende van gewonden in de Krimoorlog die aan hun lot werden overgelaten, was voor Florence Nightingale de aanleiding om daaraan iets te doen. Ze zette zich in voor de verpleging van de zieke en gewonde soldaten aan het front. Haar schijnbaar onbelangrijke daadkracht bracht een beweging op gang om aandacht te schenken aan de zorg voor zieken en gewonden in het algemeen. Onze hedendaagse verpleegkunde, die men in veel onderontwikkelde gebieden nauwelijks kent, hebben we aan haar kleinschalige inzet te danken.

Tijdens de harde rassenstrijd in Zuid-Afrika werd Nelson Mandela als opstandeling tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Dit schijnbaar onbelangrijke voorval kreeg wereldwijde gevolgen toen hij president werd. In zijn ellende en hulpeloosheid had hij de kracht leren kennen van vriendschap en waardering.

Mandela kwam vrij en werd president, één van de beste leiders die we in onze tijd hebben gekend. In gevangenschap had hij geleerd, dat hij alleen kon slagen in het leven als hij in staat was vrienden te maken en mensen menselijk te behandelen. Zijn beleid was geen beleid van veroordeling maar van verzoening met de blanken. Bij zijn dood kwamen 53 regeringsleiders hem hun respect tonen.

Ook Nederland lijkt een uitzichtloze toekomst te hebben als we kijken naar onze onmacht om de problemen in de zorgsector, in de jeugdzorg, in de werkverschaffing en het vluchtelingenbeleid op te lossen. Toch kan ieder van ons hier iets aan doen, want kleinschalige handreikingen van menselijkheid en vriendschap kunnen vaak grootse gevolgen hebben.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

7 REACTIES

 1. hi Paul wat gaan we nu weer zeggen,veel is door velen reeds uit gekauwd,maar okay; het leven van de mensheid is chaos dwz v.d. 7 miljard mensen schept iedereen een eigen waarheid/werkelijkheid,ergo er zijn 7 miljard werkelijkheden,wat een chaos zeg!?
  hoe krijgen we de eenheid en de rust in de gesten weer terug,want dan pas kan er innerlijk/uiterlijke vrede zijn
  greetings with love an have a nice evening theodore jc

 2. Beste Paul. Weer dank voor deze inspirerende reflectie van je. Hij doet me denken aan de boeddhistische uitspraak: in verwarring daagt wijsheid. Het ervaren van chaos in de wereld om je heen kan je er opnieuw toe brengen terug te keren naar je innerlijke wijsheid en die te vertrouwen in wat hij je ingeeft om te doen.

 3. A.M.D.G.
  Waarde Paul,
  Inderdaad : Chaos hoort bij het leven, maar dan als tegenhanger! Immers, het leven zoals de Schepper het bedoelt is ordentelijk geregeld, alleen de mens heeft er een warboel van gemaakt. Kijk maar naar de wijze waarop de mensheid met de natuur omgaat! Bloemen, vruchten, planten, JA zelfs mensen worden met gebruikmaking van de moderne wetenschap omgevormd!! Waarom, waarvoor?? Laat die dingen aan de Schepper over!
  Wij kunnen slechts met elkaar hopen en bidden dat uiteindelijk alles goed zal komen!
  Vaya con Dios Paul!

 4. En denk eens aan uw ordegenoot Frans van der Vlugt, die met grote vastberadenheid bij de aan hem toevertrouwde mensen in het Syrische Homs bleef, ondanks aal gevaren en in weerwil van alle aandrang die op hem uitgeoefend werd om te vertrekken. Hij heeft zijn moed met de dood moeten bekopen. Niet als gevolg van oorlogshandelingen, maar door een laffe moord door een gemaskerde man op 7 april 2014. Hij werd door vriend en vreemde geroemd,o.a. door paus Franciscus en VN SG Ban-ki Moon. Een heilige in deze tijden van ontheiliging en een lichtend voorbeeld in onze steeds donker wordende wereld.

 5. En zo blijkt maar weer Paul, niet datgene wat je overkomt maar hoe je er mee omgaat bepaalt de uiteindelijke kwaliteit van jouw/ ons bestaan. Wat kunnen we ieder anders doen, welk klein steentje kunnen we elk verleggen waardoor de wereld een beetje mooier wordt. Een mooie uitdaging voor elke nieuwe dag.
  Dank voor het delen van jouw steeds weer bijzondere overwegingen Paul!
  Hartelijke groet, Willeke Hink

 6. Een hartverwarmend betoog. Zekerheid is een illusie. Het tempo van verandering blijft toenemen en telkens proberen schijnzekerheden te scheppen werkt averechts. De beklemming van het zoeken naar zekerheid die er niet is, zorgt alleen maar voor scepsis, wantrouwen en angst. Geef jezelf de ruimte om “buiten de box” te denken en met onzekerheid en chaos om te gaan.

 7. Dank je wel Paul, voor wederom je wijze woorden, die ons aanzetten omdat te doen wat er van ons wordt gevraagd en dat is liefde. Liefde voor onszelf daar begint het mee, dan kunnen we dit ook delen met de mensen om ons heen enzovoort!
  Als we alles van te voren weten dan zou niemand misschien iets meer ondernemen, daarom is het goed dat we aangespoord worden en ieder op zijn/haar manier om dat te doen wat goed is voor het welzijn van jezelf en de ander.
  Verbeter de wereld begin bij jezelf. Maria

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


1 + 8 =