Ons recht op menselijke waardigheid

18

De verkiezing van Donald Trump als Amerika’s nieuwe president heeft veel politieke onrust veroorzaakt. Ook in Nederland is dat door de komende verkiezing voor de Tweede Kamer te bespeuren. Het gaat om de democratische vrijheid die gevaar loopt. Ieder land probeert die op zijn eigen manier veilig te stellen. Een van de politieke problemen is het recht op vrijheid van meningsuiting. Waar komt het vandaan en tot hoe ver gaat dit recht?

De vrijheid van meningsuiting is een democratisch verkregen recht. Het erkent dat elk mens waardevol is en als mens wordt gewaardeerd. Daarmee beweegt de vrije meningsuiting zich in een spanningsveld met grenzen om niet onmenselijk te worden.

Ieder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid

We voelen ons als mens minderwaardig en vernederd als we niet gewaardeerd worden. Deze vernedering kan ons zo diep raken dat we wraak nemen en ons onmenselijk gaan gedragen.

Het beledigen van de islam heeft dodelijke consequenties gehad omdat veel mensen het beledigen van hun geloof opvatten als een dodelijke aanval op hun menselijke waardigheid. Heeft de democratie daar nog wel een zinnig antwoord op?

Nederland is een rijk en welvarend land. Daarmee heeft het een sterke voedingsbodem voor een egocentrische mentaliteit die vooral op eigenbelang is gericht, en minder op waardering voor de ander. De strijd tegen de ander als rivaal wordt sterker en de waardering voor de ander verzwakt. Dat zien we bij pesterijen op school en op kantoor. Dat zien we bij het grote aantal vechtscheidingen. Dat zien we ook bij de groeiende intolerantie. Zoals de ruwheid jegens hulpdiensten en zorgverleners die zich professioneel inzetten voor het behoud van de menselijke waardigheid, vaak zelfs waar anderen dit hebben verzuimd.

In het VN-Handvest, en in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt menselijke waardigheid niet beschouwd als een ieders plicht, maar als een universeel grondrecht. Het geldt voor iedereen, en het geldt altijd.

Ieder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid. Het gezin en de school is de belangrijkste plaats om kinderen te leren elkaar te waarderen ongeacht hun verschil in huidskleur, geslacht, geloof, afkomst of cultuur.

Een democratisch verkregen recht op vrijheid van meningsuiting is een afgeleide van het universele recht op menselijke waardigheid. Een vrije uiting van mening zou daarom steeds zo moeten worden verwoord dat een ander in zijn waarde wordt gelaten, ook zonder het met diens mening eens te zijn.

 

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

18 REACTIES

 1. ‘geen plicht , maar een grondrecht en het geldt altijd’ wat zijn dat mooie woorden….misschien niet eens veel over zeggen, maar gewoon tot je door laten dringen…regelmatig

  verder:
  via de media meet men breed zijn gedachten over Trump en degenen die hem omringen, uit. Het valt me op dat het recht op menselijke waardigheid voor genoemde personen kennelijk toch niet zo geldt. We lijken te vergeten (of het niet belangrijk te vinden) dat Jezus at met hoeren en tollenaars. Wat geldt voor onze bedreigde medemens , geldt ook voor Trump: onze mening over hoe hij zich gedraagt , sluit niet uit dat ook hij een medemens heeft en derhalve recht heeft op hetzelfde als alle van onze medemensen…

 2. “Een vrije uiting van mening zou daarom steeds zo moeten worden verwoord dat een ander in zijn waarde wordt gelaten, ook zonder het met diens mening eens te zijn”.

  Die vlieger gaat niet altijd op Paul. Stel dat iemand zich bijzonder incorrect opstelt door bijvoorbeeld bepaalde bevolkingsgroepen verbaal te molesteren. Een vorm van schelden dus. Het valt mij zwaar dergelijke mensen in hun waarde te laten. Het lijkt me beter deze mensen nadrukkelijk te wijzen op hun gedrag, waarbij je tevens afstand neemt van hun incorrecte manier van communiceren.

  • Ik denk dat het één het ander niet uitsluit. Sterker nog: ik denk dat het een toekennen van waardigheid is als je een mens op zijn, in onze ogen, verwerpelijke gedrag aanspreekt. Dat is verantwoording nemen voor onze medemens. en daarmee bevestigen we de waardigheid van zo iemand.

 3. Het beledigen van de islam heeft dodelijke consequenties gehad omdat veel mensen het beledigen van hun geloof opvatten als een dodelijke aanval op hun menselijke waardigheid. Heeft de democratie daar nog wel een zinnig antwoord op?

  Moet de democratie daar een antwoord op hebben of moet de andere partij zich daarover buigen?
  Waar komt het vandaan dat binnen Islam stromingen zijn waar de religieuzen van het geloof zich gelijkstellen aan of boven Allah? Wie gaat over leven en dood? Waarom wordt een vrouw anders behandelt dan een man? Beide zijn mens?

  Iets absoluut is eindeloos en dus altijd.
  Het is ook niet te vangen binnen grenzen. Grenzen op aardsniveau zijn woorden, gedachten, letters, cijfers.

  Religie is een begrenzing van het geloof dat het tracht te beschrijven.
  Het geloof werkt buiten grenzen. Zonder grenzen. Als er een grens zou zijn dan bevindt deze zich in het midden, op z’n minst!

  Het geloof, de kracht openbaart zich aan diegenen die zich vol overgave richt op het fenomeen ‘midden’. TAO, TEH, LAO_ZI. Oude wijzen noemde dit ‘gnosis’. Het is niet aan te leren noch in woorden over te brengen. Het is veel omvattend, Kennis van het Zelf. Ken Uzelve en U weet alles. Als je idd beseft dat je weet dat je niks weet

  Je moet het ook aan_voelen. Ook zonder religie of zonder cultuur is het altijd alom aanwezig. Het is de natuur. De kracht van leven. Kracht van licht. Het is de G_oede kracht.

 4. Afgelopen dinsdag volgde ik een leerhuis over deze universele rechten van de mens onder leiding van dr. Paul Gabriner. Wat onder velen niet of nauwelijks bekend is, is dat de Universele rechten van de mens een grondrecht is en ons aangereikt is vanuit de het bijbelboek Amos. Zijn invloed op de ontwikkeling van de Westerse samenleving is enorm geweest, hiervoor is nooit erkenning geweest.
  In de lijst-van-mensenrechten op de website van Amnesty International http://www.amnesty.nl/encyclopedie/mensenrechten-lijst-van-mensenrechten is geen verwijzing opgenomen naar onze oudste en betrouwbare bron, het Eerste Testament, de Tora, Oude Testament.

 5. Dag Paul,

  Vanmiddag heb ik mijn kleindochter van de basisschool opgehaald.
  ” De Vlindervallei” is een multi-culturele school in de wijk de Kruiskamp in Amersfoort.
  Deze wijk gold een aantal jaren als aandachtswijk. Het percentage allochtonen is 47%.
  Ik word er zo blij van als ik zie hoe goed het hier gaat!
  De respectvolle omgang tussen de kindertjes onderling, en ouders van veel verschillende nationaliteiten,
  en de bezielende houding van de leerkrachten laten zien dat het kan. Ook nu, en juist in deze tijd !!!

 6. Dit artikel leidt me onmiddellijk naar uw wonderbare gedachte van “elke mens start met een eigen grondmelodie”. Dit is een enorme uitdaging voor onderwijs, de zorgsector en al wie omgaat met kinderen, jeugd, volwassenen. Naar aanleiding van de lectuur van je boek “Ik heb plezier” én ” de mystiek van het zakendoen” wil ik dieper tasten naar de kern van dit beeld. In mijn gespreksgroep gaf ik daarbij het beeld van een pianoklavier, hoe wij op het juiste moment de juiste zwarte of witte toets kunnen aanraken om voor het kind, de jeugdige, de medemens enkel compagnon de route te zijn, luisterend, tastend, zoekend, en met een oblatieve liefde. Het is een uitdaging, maar de lectuur van dit artikel en jouw ebook eveneens gaf mij de spirit om jouw visie, ideeën en kracht door te geven aan mensen die wel kunnen bij varen. Dank u hartelijk. Als gepensioneerde (78) heb ik jaren kandidaat leerkrachten begeleid, spijtig heb ik toen jouw wijsheid en jou niet ontmoet. Het is nooit te laat.

  • Beste Ann,

   Namens Paul hartelijk dank voor het delen van uw inspirerende ervaring met Business Spiritualiteit in het onderwijs. Volgens Paul gaat het in het onderwijs vooral om bezieling. Uw reactie is daarvan een prachtig voorbeeld.

   Praktijk ervaringen van lezers met Business Spiritualiteit zijn een grote verrijking voor dit weblog. Dat geldt ook voor aanvullende feiten, nieuwe inzichten of iets grappigs. Uw reactie is bemoedigend voor iedereen die naar nieuwe wegen zoekt om het onderwijs van onze kinderen te verbeteren.

   Graag brengen wij nog dit persoonlijke artikel van Paul onder de aandacht. Hierin spreekt hij over zijn ervaringen in het onderwijs en het belang van bezieling.

   In de zorg zowel als in het onderwijs gaat het vooral om de bezieling

   Met vriendelijke groet,
   Team pauldeblot.nl

 7. Heel mooi die menselijke waardigheid en grondrechten. Kijk ook als je wilt nog even naar artikel 10 en 29 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Als jurist met veel bestuurlijke en maatschappelijke ervaring ben ik altijd voorzichtig met te veel nadruk te leggen op rechten. Daar staan ook verplichtingen tegenover (zie de artt. 10 en 29). Neem bijvoorbeeld een demonstratie, mensen kijken alleen naar hun eigen rechten en standpunten en schrijven die op hun spandoeken. Terecht. Het nadeel is de geladenheid van hun standpunten. Wat is mis is respect, dialoog en vooral mensen om wie het gaat “aan tafel”. Dat aan tafel ontbreekt in onze maatschappij. Je wees er al op: het ego viert nog te veel hoogtij. De Tocqueville in zijn tijd voorspelde dat ook al. Het ego groeit sinds medio 19de eeuw in zijn visie en het komen tot het verlaten van het ego en het delen van zaken met anderen, daar staan wij nog ver weg vandaan. Wie pakt de draad op?

  • Hallo Henrik, Paul, iedereen,
   De beweging naar het Integrale stadium van de menselijke evolutie is al gaande. Het is geen (polariteits) stokje, maar een nieuw veld van mogelijkheden, inclusief andere manieren dan verbinden dan via meningen alleen. Inclusief doen, zijn en relateren. Inclusief het leren weven van verbindingen in een 3 of 4 dimensionaal veld van gezamenlijkheid. Dat veld is er al zolang het universum bestaat. Het is aan ons om elkaar te leren om bewustzijn te laten groeien en uitwaaieren totdat het elk mens als geheel en uniek individue en het collectieve en de context die we samen creeeren en alle onderlinge wisselwerkingen daartussen te bevatten, of eigenlijk te omvatten.
   Complex? Ja
   Onmogelijk? Nee
   Al bezig? Ja, al 15-20 jaar,
   Al mainstream? Nog niet, want elke nieuwe collectieve fase neemt tijd, om nieuwe inzichten en praktijkvoorbeelden ontstaan bij individuen uit te dragen als aanvullende informatie. Aanvullend wat bekend en vertrouwd is. En onbekend betekent vaak ook ongeliefd.
   Hoort zegt het voort…
   Warme groet en houd moed…
   Ps
   ‘Courage’ is de hartverwarmend vervangende vorm van moed, een vorm van moedig zijn die het hart en het ‘gemoed’ ook meeneemt in het geheel. Die het onbekende durft te leren kennen ipv per definitie buiten te houden. Courage, de moed om niet alleen van armen met stokken en zwaarden uit te gaan, maar ook van het hart, van medemenselijkheid, van het gevoel van waardering voor elk levend wezen. Courage, een ruimere, meeromvattende vorm dan de moed die alleen gedreven wordt door ‘bravoer’ (‘bravery’).

   Hartegroet, Marielle

 8. Manu Pannekoek,
  Zou het niet helderder zijn om te erkennen dat het hele concept van “Mens&Rechten” vanuit de “Filosofie van Jezus” tot Ons is gekomen ? Ieder Individu heeft een, oneindige, Goddelijke waarde “Wat Je aan de Minsten der Mijnen gedaan hebt heb je aan Mij gedaan” zegt de Vleesgeworden-Goden-Zoon (Matt. 25: 45). En: “Laat de Kinderen tot Mij komen.” (Mc. 10:14, Matt. 19:14, Luc. 18: 15) juist de Kinderen hebben dat “aangeboren rechtvaardigheidsgevoel” dat Wij, volwassenen lijken te verliezen, als We moeten gaan streven naar Macht, Winst en Reputatie. Zie ook het boek van Frederic Lenoir: “De Filosofie van Christus.” De hele westerse Cultuur is doordrongen van en in deze “Filosofie van het Koninkrijk” waar wij allen Leven, als Kinderen, van die Ene Vader Denk-Norm-Cultuur en die liefhebbende Moeder-Leven/s/Vorm-Natuur.
  Waarom schamen Wij volwassen ons zo voor onze onbevangen, naakte, kwetsbare, Kinderlijke Wortels?
  Dat wat “Ons”, als Kinderen verbind, is zoveel meer dan welke “Mening” ook …
  Vriendelijke, onpartijdige, onbevooroordeelde Groet,
  aan al mijn mede-Broeders & -Zusters.

 9. Beste Paul,

  Is het een idee ‘vrijheid van meningsuiting’ te veranderen in ‘verantwoordelijkheid van meningsuiting’. En misschien moeten we het begrip mening eens wat meer verkennen. Ik zie de vrijheid van meningsuiting steeds meer geïnterpreteerd worden als vrijheid van uiting, maar mis heel vaak de mening en ben dan benieuwd naar de mening die er achter de uiting schuil gaat.

  Hartelijke groet,

  Derk Hueting

  • Mooie kolom weer! En een goede reactie erop van Derk.
   Ik heb er de volgende tweet aangewijd.
   Ons recht op menselijke waardigheid pauldeblot.nl/2017/02/15/ons… over vrijheid van uiten en verantwoordelijkheid van meningsuiting. #Samenvooruit

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 29 = 32