We bezuinigen in de relatie en daarmee in de menselijkheid

13

Nederland staat bekend om zijn kwaliteit in de zorg en in het onderwijs, maar toch is dit een eenzijdige beoordeling. Inderdaad staan we technisch en organisatorisch aan de top maar dat gaat helaas wel ten koste van de onderlinge relatie van de betrokken mensen en daarmee van de menselijkheid.

In het onderwijs zijn we met een stringent controlesysteem op zoek naar de beste onderwijsmethode. Daardoor heeft het onderwijspersoneel minder tijd voor persoonlijk contact met de leerlingen.

Te veel aandacht werkt verslavend of afstotend, een gebrek aan aandacht kweekt onbegrip.

Ook in de zorgsector moet de hulpverlening zo efficiënt mogelijk, wat ten koste gaat van de gesprekstijd tussen hulpverlener en cliënt. Hetzelfde verschijnsel zien we ook in de medische sector, waar een duidelijke verhoging van kwaliteit en deskundigheid valt te constateren. Met als keerzijde dat de arts veel te weinig tijd kan vrijmaken voor een therapeutisch gesprek met de patiënt.

Bij de belastingdienst wordt helemaal geen rekening gehouden met de belastingbetaler. De dienst communiceert in juridische taal met de burgers over schuld en boete. De communicatie dient bij voorkeur digitaal te verlopen, terwijl veel ouderen zich geen raad weten met de computer.

Hoe belangrijk de relatie is, kan iedereen ervaren in een gesprek met een arts. Te veel aandacht werkt verslavend of afstotend, een gebrek aan aandacht kweekt onbegrip. Iedereen heeft zeker wel eens ervaren hoe een goed gedoseerd gesprek rust geeft en genezend werkt. Wat meer tijd voor een gesprek tussen arts en patiënt kan een opvallende therapeutisch uitwerking teweegbrengen. Hetzelfde maken ook docenten mee die met de juiste aanpak van de begeleiding wonderlijke resultaten kunnen bereiken bij hun studenten.

Een gezonde relatiecultuur is van onschatbare waarde in elk management, zowel in de zakenwereld als in het onderwijs, de zorg en het bestuur. Het is het weefsel dat de maatschappelijke samenhang kan dragen en versterken.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

13 REACTIES

 1. Phili Rölkens
  Fijn dat u signaleert dat we erg verarmen wat betreft onderling contact in het bestuurlijk, zorg en andere aspecten van de samenleving. Men raakt ontwent om een diepere gesprek te hebben, het vraagt van beide kant om werkelijk interesse en aandacht voor elkaar.
  Heerlijk dat u dit onderwerp en andere naar voren laat komen.

 2. We bezuinigen op de relatie met onze medemens. In de Westerse samenleving, bestaat er geen medemenselijke relatie meer omdat deze bijna standaard materieel getoetst wordt. We leven blijkbaar in een waarden-loze samenleving die gebaseerd is op een selfie van het Dikke IK . Zonder dat we dit goed beseffen creeeren we een surrealistische samenleving en wereld voor ons zelf en onze kinderen. De enorme toename van angstige kinderen en het aantal suicides zijn blijkbaar geen wake-up call voor volwassenen omdat er geen collectieve medemenselijk voelen meer bestaat in de inrichting van onze samenleving. Dit ervaar ik als heel erg verontrustend.

 3. Heel mooi
  Fijn om te lezen.

  Paul blijf schrijven en online….ik ben zo blij doordat ik jou op internet zag en even later evenzo in combinatie met paarden coaching, het verhaal over verbinding……ik ben het meer en meer in verbinding gaan met en zonder paarden gaan doen!
  Het levert geluk en vertrouwen,
  Hartelijke groeten, Anne-Marie Krieger

 4. A.M.D.G.
  Beste Paul,
  Volkomen mee eens! Helaas, de groepering die het voor het zeggen heeft, denkt altijd de wijsheid in pacht te hebben en verzuimt te luisteren naar de andere!!
  Hopelijk komt daar ooit eens verandering in!
  Gods Beste Zegen!
  Leo Hoestlandt

 5. waarom leeft kun je je afvragen de alternatieve sector zo op? Omdat wij nog wel aandacht hebben voor de mens. Wij luisteren en maken tijd vrij. De mens die bij ons komt krijgt geen 10 minuten maar een aandacht van 2 tot 3 uur of als het nodig is langer. Zit daar een prijskaartje aan ach een gesprek van 3 uur ruim voor 165,00 die wordt gegeven door 2 spirituele therapeuten, lijkt mij niet te veel. bij een advocaat is dat per half uur heel normaal! Waar is de dienstbaarheid aan onze medemens gebleven, niet bij de reguliere artsen, of overheidsinstanties, wel bij de mensen die vanuit Spiritueel oogpunt er zijn voor hun medemens. Als deze 2 takken eens samen zouden kunnen gaan samenwerken dat men dan weer een andere samenleving kan creëren.
  Wie weet nu een droom, maar misschien ooit werkelijkheid!
  Maria

  • Beste Maria….
   Aandacht is een enorm geschenk,helend en genezend. Jammer dat sommige alternatieven vergeten dat dit niet alleen voor de rijkere elite zo is,maar ook voor de minima.En dat zijn er best veel!
   Deze wetenschap incalculeren en verschillende prijzen dus aanbieden is een rijke,liefdevolle en waarlijk dienstbare houding naar iedereen.En ik denk dat het economisch ook niet zo slecht is..Wat denk je daarvan?
   Vr. Groet

 6. Beste Paul,
  Na een jarenlange ervaring als professionel in de gezondheidszorg onderschrijf ik dit ten volle. Door invoering van duizend regels, plichten van de zorgverlener, administratieve acties, invoering van het electronisch patintendossier en nog veel meer, zonder meer tijd toe te kennen aan de contactmomenten tussen arts en patient, delft de communicatie het onderspit. Helpen gaat over communicatie. Zonder daar in te investeren zijn we fout bezig. E.J.

 7. Waarde Paul,
  Eigenlijk is heel jammer dat je aandacht moet vragen voor dit schrijnende probleem van het onvoldoende persoonlijke aandacht kunnen geven door professionals. Het lijkt er inderdaad op, dat de organisatie voorop staat en dat de patiënt, bewoner, belastingplichtige, personeelslid niet (meer) als persoon gezien wordt, maar uitsluitend als object. Voor managers is dat misschien ook zo, maar nooit voor de professional. Dit “conflict of interests” zal op een of andere manier moeten worden opgelost. Waarschijnlijk zal daarbij de oplossing gezocht moeten worden in het reduceren van het ‘managersdom’ ten gunste van de professionals. De in vele organisaties ontstane onbalans zal moeten worden hersteld. Professionals zullen echt meer tijd moeten krijgen om hun vak uit te oefenen, waardoor ze automatisch meer tijd krijgen voor degenen voor wie zij er echt moeten zijn (de bewoner, patiënt, belastingplichtige etc.)
  Hartelijke groet,
  Paul Stoele

 8. Beste Paul,

  Ik ben het helemaal met je eens. Echte aandacht is er weinig, zeker in de professionele sector. AAndacht en empathie werken helend voor een algemeen gevoel van welzijn en het gevoel er bij te horen. Met de focus op technologie en organisatie wordt de menselijke maat vaak vergeten en zijn we weggeraakt van wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Het blijft belangrijk om de aandacht in kleinere kring en vrijwilligerswerk wel te geven.

  Hartelijke groet,

  Ellen Lith

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 22 = 24