Belastingbeleid: ‘Relationele verarming van de bureaucratie’

9

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing laat een behoefte zien aan meer inspraak en democratie voor het volk. Nederland is in dit opzicht wel één van de meest vooruitstrevende landen maar toch valt er nog veel te verbeteren. Elk jaar produceert de overheid weer tal van nieuwe maatregelen waardoor de inspirerende kracht van vernieuwing in de kiem wordt gesmoord.

Een van de ergste bronnen van frustratie is wel de Belastingdienst. Met grote professionele deskundigheid is een juridisch systeem opgebouwd waar een groot deel van de mensen en vooral ouderen niets van begrijpen.  Iedereen ziet in dat er belasting moet worden betaald maar van een samenspraak tussen belastingbetaler en Belastingdienst is er geen sprake.

Democratie betekent ook dat het belastingbeleid de taal spreekt van het volk

Het gevolg is dat menig belastingbetaler, met name de oudere generatie en lager geschoolden, analfabeet blijven voor het belastingjargon. In die twee groepen bevinden zich veel mensen die niet goed met een computer kunnen omgaan.

De taal van de Belastingdienst is vaak onbegrijpelijk door haar juridische rechtlijnige stijl in termen van  schuld en boete. Wie niet de taal van de Belastingdienst spreekt moeten toevlucht nemen tot specialisten waardoor ze voor extra kosten opdraaien en in handen van fraudeurs kunnen vallen.

Het is heel moeilijk om de ongeschoolde belastingbetalers om te scholen. Veel eenvoudiger is het om de ambtenaren van de Belastingdienst te leren om in gewoon Nederlands te communiceren met formuleringen die iedereen kan begrijpen.

Democratie betekent ook dat het belastingbeleid de taal spreekt van het volk om tot een interactie te komen met het ‘gewone’ volk. Mijn hoop is dat het nieuwe kabinet aan deze relationele verarming van de bureaucratie iets gaat doen. Dat is niet alleen de taak van de overheid maar ook van iedere afzonderlijke belastingambtenaar om binnen diens verantwoordelijkheid te streven naar zo goed mogelijk menselijk contact met het volk.

 

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

9 REACTIES

 1. Beste Paul,
  weer een sterk onderwerp dat je aansnijdt. De “ontpersoonlijking”van vele instanties, puur omwille van personeel kost geld, levert duidelijk vaak geen besparing op. De waanzin om de interface (lees: iets tussen gezichten)tussen client en overheid op vele plaatsen van een balie om te zetten naar een computerprogramma, leidt niet tot betere hulpverlening maar grotere verwijdering.
  Bezieling zal je nooit aantreffen bij een computer, en daar ontbreekt het aan op vele fronten. Hoop dat de komende regeringscoalitie daar oog voor zal hebben. Mogelijk dat VVD, Christenunie, D66 en CDA daar oog en ziel voor hebben, groet Eric

 2. Van Aanslag naar bijdragen.
  Van maatschappij naar samenleving.
  Van dwang naar vrijwilligheid.
  Van Chaos (lees ellende) naar harmonie.
  Van nutteloos rondpompen en mensen onteren, naar zinvol bijdragen.

 3. Een goed artikel met betrokkenheid, ethiek en spirit. Ik laat ieder jaar een specialiste mijn aangifte verzorgen, ofschoon ons gezinsinkomen heel overzichtelijk is en nauwelijks verandert. Ik ervaar het belastingstelsel als complex en onoverzichtelijk. En ik heb geen zin om daarvoor uren achter de computer te zitten en te proberen alle jargon en regels te begrijpen. Mijn specialist weet alles en verzorgt het uitstekend. Daarvoor betaal ik dan wat neerkomt op een uur loon.
  Dit is ook mijn hoofdbezwaar tegen vergaande digitalisering bij de overheid. De overheid dient niet meer, maar ik MOET de overheid dienen. Met vriendelijke groet, Frits Arink.

 4. Beste Paul

  Een mooi schrijven waarin sprake is van maatschappelijke betrokkenheid. Zelf ervaar ik het belastingstelsel als te complex en onoverzichtelijk. Het belemmert mij zelfs om adequaat te kunnen functioneren, ergo ik raak er zelfs door verward en ben het met u eens dat menswaardig bestaan hierdoor te weinig aandacht krijgt. Hopelijk worden uw inzichten ten goede gehoord in belang van de Nederlandse samenleving. Met vriendelijke groet, Marian.

 5. Het is ook lastig politici duidelijk te maken, dat ons belastingsysteem aan de onderkant idioot is. Anders dan wat ze geloven, loont werken aan de onderkant niet. De belastingdruk, rekening houdend met de verrekening bijstandsinkomen en de afbouw toeslagen, is super hoog. Met een beetje werk zelf boven de 100%! Minimum noodzakelijk inkomen voor noodzakelijke uitgaven hoort belastingvrij te zijn, zoals dat ook voor onze koning is. En als je werkt, hoor je m.i. minstens de helft van je inbreng over te houden voor extra uitgaven. Helaas snappen politici niets ervan en gaan niet in op mijn voorstellen. Vermoedelijk realiseren ze niet, dat niet iedereen voldoende talenten en capaciteiten heeft. En dat je dankbaar moet zijn, indien je ze wel hebt en die de maatschappij kan inbrengen.

 6. Allereerst gefeliciteerd met je 93 verjaardag. Een gezond en inspirerend nieuw levensjaar gewenst!

  Afgezien van goede en gelukkig betaalbare hulp van een accountant, die me de last van het invullen uit handen neemt, zie ik ieder jaar tegen de belastingopgave op, dit vooral omdat ik het mensonterend vind dat we via de belastingen zoveel aan vernietiging en tweedracht besteden. We hebben een paradijs hier op aarde en plunderen dit paradijs om persoonlijk voordeel te behalen. Zolang ik belasting blijf betalen in dit systeem, betaal ik hieraan mee en kleeft er zo ook bloed aan mijn handen.

  Eerbied voor het leven is alle leven ingegeven, waarom leeft alleen de mens zo tegendraads?

  Als belastinggeld ingezet zou worden om de verbindingen en de zorg tussen mensen te bevorderen en zelf ontplooiing te stimuleren, dan betaalde ik het met veel meer plezier.

 7. Geachte professor de Blot,

  Dank weer voor uw mooie artikel. Ik kan het alleen maar onderschrijven. Zelf ben ik hoog opgeleid, maar ik snap ook geen bal van ons belastingsysteem. Dan bedoel ik niet alleen het invullen van belastingformulieren, maar ook de manier waarop belastinggeld wordt aangewend om de rijken nog rijker te maken en bedrijven vrij te kopen die door mismanagement in de problemen raken.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


4 + 2 =