De dood hoort bij het leven

19

Ik werd getroffen door twee berichten. Het blijkt dat in de Zaanstreek de laatste vijf jaar 166 mensen door zelfdoding zijn overleden. Hoe groot is het aantal in Nederland vroeg ik me af. In een ander bericht las ik dat Nederland het grootste aantal zelfdodingen op het spoor in Europa heeft. Wat kunnen we daar aan doen?

Het gaat om leven, niet om doodgaan. Daar moet onze zorg naar uitgaan. De dood hoort wezenlijk bij het leven en is geen geïsoleerd op zichzelf staand gebeuren. Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen leven en vrij erover te beslissen, al is niet elke beslissing moreel verantwoord.

Het leven bepaalt zelf wanneer het stopt.

Het besluit om voor de dood te kiezen kan om zeer verschillende redenen worden genomen. De christelijke martelaren in de tijd van Nero kozen voor de dood om religieuze motieven. Ze wilden hun geloof niet afzweren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden mariniers in Okinawa het leven van hun lotgenoten te redden, ondanks het risico dat ze zelf weinig kans hadden te overleven.

Weer heel anders is dood willen gaan uit levensmoeheid. In Nederland bepaalt de wet wie voor levensbeëindiging in aanmerking komt. Dat verhindert niet dat iemand zich nog altijd voor de trein kan werpen of van het dak kan springen.

De wet heeft geen greep op de vrijheid van de mens en beperkt zich eenzijdig tot de dood of die juridisch verantwoord is… Dat is een abstractie van de realiteit want het recht op doodgaan wordt van het leven geïsoleerd, maar de dood hoort bij het leven. Hoe kan overigens een rechter over de rechtvaardigheid van de dood oordelen?

Levensmoeheid is verlies van energie om te leven en geen probleem van doodgaan. Als het leven op eigen kracht niet langer haalbaar blijkt te zijn is het ook niet verantwoord om dat met allerlei kunstmiddelen te verlengen.

Het leven bepaalt zelf wanneer het stopt. Iemand met stekkers kunstmatig in leven houden is geen leven want geen mens wordt met een stekker in zijn lichaam geboren. De mens die levensmoe is heeft vooral iemand nodig om te kunnen leven en niet om dood te kunnen gaan.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

19 REACTIES

 1. Hallo Paul,
  Ik en mijn echtgenoot Ben waren zakenvrienden van Maurice de Valk die een paar jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd, zoals je weet. Voor Maurice is, naast een moeilijke jeugd en een lastige persoonlijkheid, zijn faillisement de nekslag geweest. Zoveel publiekelijke vernedering kon hij niet verdragen en met hem talloze ondernemers in dezelfde situatie. Ik heb het ooit uitgezocht maar er is geen structurele geestelijke bijstand voor ondernemers geregeld in ons verder zo gereguleerde Nederland. Daarom zou ik graag een netwerk oprichten van ondernemers voor ondernemers in geestelijke nood. Een mede-ondernemer begrijpt dit toch het beste, is mijn ervaring. Er zijn momenteel talloze, met name ZZP-ers die de grootste moeite hebben hun hoofd boven water te houden. Zij worden ook wel de nieuwe armen genoemd, voor wie geen voorzieningen zijn.
  Ik hoor graag je mening over mijn initiatief.
  Vriendelijke groet van Anna Maria.

 2. Wat is de oorzaak die mensen aanzet tot zelfdoding?
  In totaal meen ik dat het 1800 zelfdodingen per jaar zijn.
  Meer dan 400 zelfdodingen per jaar naar aanleiding van rechterlijke uitspraken.
  En die andere 1400?
  Terrorisme? Nee.
  Fakenews dan? Nee.
  Ergens harder rijden dan wettelijk toegestaan? Nee.
  Syrië? Nee.
  Enz. en zo verder.

  Wat maakt dat “onze” regering, “onze” politici zich dan op dat soort zaken richten en niet op de echte oorzaken???

 3. Geachte, wederom een mooi artikel, Toch plaats ik een kleine kanttekening bij uw laatste zin. Want ook bij het sterven kan hulp een dankbare taak zijn. Hoewel we hier in Nederland al heel ver mee zijn valt het nog steeds niet mee om zelf voor een waardige dood te mogen zorgen. De euthanasie wet heeft namelijk niet veel te maken met zelfbeschikking. De kern van de wet is niet wat het individu wil, maar wat zijn arts vindt. Dit is toch wel 1 van de redenen dat mensen soms min of meer gedwongen worden om tot een gruwelijke daad over te gaan helaas.

  • Ik denk dat Paul de Blot toch iets anders bedoelt. Zelf werd ik meerdere malen geconfronteerd met het voortijdig beeindigen van het leven van kennissen, vrienden en ook mijn broer. Hoe dichterbij, hoe meer het treft. In gewval van mijn broer kan ik me zo volledig aansluiten bij de woorden van Paul. Ik kon m’n broer feliciteren met de keus om niet langer het slachtoffer van z’n lijden te zijn, maar hij had er het leven niet bij moeten inschiten. Het was een liefdevolle en talentvolle jongen. Echter in z’n psychotische momenten was hij verschrikkelijk. Toen hij z’n besluit genomen had (deduceerden we later) kwam z’n wezenlijk liefdevolle persoonlijkheid vrij naar buiten. Ik had hem zo gegund daar zelf ook het plezier en geluk daarvan te beleven. Ik geloof dat elk mens een gouden Ik heeft: van God gekregen. We zouden moeten zoeken naar mogelijkheden om dat Ik te genieten en te respecteren…bij onszelf en bij onze naaste. Het beeindigen van het leven lijkt me daartoe niet de weg. Zoals Paul ook memoreert: het leven vindt zelf zijn einde.

 4. Nog een aanvulling op mijn eerdere reactie:

  Het is niet gek dat Nederland voorop loopt met het aantal zelfdodingen en dat dit aantal zo gestegen is in de afgelopen jaren.

  Nederland heeft het hoogste niveau hoogfrequente straling/EMV ter wereld en heeft het het grootste aantal zendmasten per inwoner ter wereld. Daarnaast zijn wij wereldwijd voorloper war het gaat om gebruik van smartphones en Wifi-netwerken (zowel extern als thuis). Daardoor wordt te vaak en te lang doorgebracht in te hoge veldsterktes (bij de meesten 24/7) en komt het menselijk lichaam niet tot rust.
  Juist in de afgelopen 5 jaar is het aantal zendmasten, maar ook de sterkte en frequenties (bijv. 4G en 4GPlus) sterk uitgebreid, en daarnaast een explosieve stijging van aantal & aandeel smartphones en ook Wifi-netwerken in openbare ruimtes (winkelgebieden), openbaar vervoer en winkel (intern).
  Omdat de mensen niet weten dat dit soort nivo’s 24/7 gezondheidsklachten veroorzaakt, krijg je deze ellende. Maar ook dat mensen niet hun stralingsnivo beperken, bijv. door ‘s nachts Wifi uit te schakelen. In de kleine lettertjes van de handleiding van Uw smartphone staat ergens middenin een gezondheidswaarschuwing, maar wie leest nog een handleiding?!

 5. Als het leven alleen maar een gebeuren zou zijn tussen geboorte en dood en daarna niets meer dan zou het ueberhaupt niet de moeite waard zijn om te leven want aan het eind heb je er toch niets meer aan. Waarom zou ik een leven lang problemen moeten oplossen en soms zelfs met een zware handicap moeten leven als het uiteindelijk niets anders oplevert dan een eindeloze stilte of helemaal niets? Ik zou er dan niet eens aan beginnen of alsnog terstond er uit stappen!

  Er moet dus iets meer zijn dan alleen dit leven! Dus dat bracht me rond mijn achttiende tot de conclusie dat reincarnatie en meerdere volgende levens realiteit moeten zijn en dat het dat ook is wat iedereen onbewust beseft! Dan en alleen dan heeft het zin om van het leven alles te maken wat er uit te halen is, voor al het goede te knokken en anderen daar ook mee te helpen, en om niet zomaar op te geven als je het op welk moment dan ook “even” niet zit zitten. Het gaat om leven. Yes!

 6. Als er geen oplossing zou zijn zou de tijd stilstaan,er is dus altijd een oplossing want de tijd gaat verder.De tijd is van de mensen,in de eeuwigheid is geen tijd,je stapt uit de tijd als je lichaam op is.Kan geen tijd er al zijn……

 7. Beste Paul,

  Een goed artikel over een triest onderwerp.

  Een belangrijke oorzaak voor depressie en suïcide wordt in Nederland door Overheid en medische wereld volstrekt genegeerd, namelijk de gevolgen van (overdosis aan) Elektro Magnetische Velden (EMV), c.q. “straling”.
  De Overheid negeert de vele wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied en geeft volstrekt verkeerde en onvolledige informatie op dit gebied. De medische wereld is niet of amper op de hoogte dat de straling van “draadloze communicatie”, zoals zendmasten (GSM, UMTS en LTE), smartphones, WiFi-netwerken, DECT, e.d. ernstige gezondheidsrisico’s heeft. Daarom nemen artsen in hun diagnose nooit de invloed van (overdosis) van deze straling mee en blijven mensen doormodderen met hun stralingsklachten.

  In Nederland weten 3.500 mensen dat hun klachten (w.o. depressiviteit) worden veroorzaakt door straling, ca. 550.000 mensen weten dat nog niet. Ook hun artsen dus niet.
  O.a. in USA is door de Overheid/FDC ook erkend dat deze straling effect heeft inzake depressiviteit.
  In andere landen heeft de Overheid al lang maatregelen getroffen om straling te beperken, bijv. Frankrijk (verbod Wifi in kinderverblijven,lagere veldsterkte in stad Parijs), België, Oostenrijk, Israël, USA, etc.

  Omdat wij hier meer aandacht aan willen geven (mijn vrouw is al 35 jaar stralingsgevoelig) zijn wij eind 2016 met een actie gestart, zie http://www.StopOverdosisStraling.nu (verkort http://www.SOSstraling.nl). Daarop staan de 14.000 wetenschappelijke onderzoeken, vele films, boeken en artikelen, vele links, de Top 26 Gezondheidsklachten door straling en ook wat je zelf gemakkelijk kunt doen om een overdosis straling te voorkomen.

  In november 2017 heeft Tweede Kamer CDA-lid Von Martels schriftelijke vragen over deze straling gesteld aan de verantwoordelijke Staatssecretaris. In mei 2017 heeft gemeente Utrecht een aanpakplan gemaakt inzake stralingsgevoeligen in hun gemeente. Op 29 november j.l. vond een gezamenlijke Raadsmarkt in Haarlem plaats voor de gemeenteraden van Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede over straling en de gezondheidsrisico’s.

  Het wordt nu echt tijd dat Overheid en medische wereld straling aanpakken, te beginnen met deugdelijke informatie aan burgers en aan zieken!
  Los van persoonlijk leed en ellende kost dit in Nederland aan “oneigenlijke medische behandelingen” alleen al tussen de 50 en 100 miljoen Euro per jaar.
  Hoeveel doden moeten er eerst nog vallen?

  Graag verzorg ik een informatieve lezing over dit onderwerp op Nyenrode.
  Desgewenst samen met stralingsbewuste wetenschappers.

 8. Beste Paul,
  Voor mij heeft het leven mij ook een verantwoordelijkheid gegeven en wordt deze niet tot mijzelf beperkt maar altijd in relatie tot mijn medemens en dat maakt het zeker een stuk moeilijker. Ook is het erkennen van de grenslijn waarachter je iemand niet kunt bijstaan een belangrijk gegeven. Uiteindelijk berust deze verantwoordelijkheid bij ieder van ons, in zichzelf, en staat ieder mens daarin ook alleen.
  Misschien is het leven van de ander wel zo zwaar dat inderdaad dit leven niet meer kan worden geleefd en beleefd en rest ons respect te tonen voor een beslissing die daar uit volgt.
  Maar ook. Mag iemand nog wel sterven en wie zijn wij om iemand daarvan te weerhouden door alles wat mogelijk is en dit ook te moeten of te willen.
  Want wat is dood eigenlijk en waar ligt die grens? Is sterven niet een integraal onderdeel van leven? Belangrijk is misschien ook de vraag: Waarin toon ik het meeste respect aan de ander en het leven? En dank je voor deze weblog om vooral onszelf en elkaar hierover te blijven bevragen.
  L. Meijer, Eyeopener zingeving. http://www.eyeopener.nu

 9. In moeilijke vraagstukken waarin ik zelf mijn positie probeer te bepalen vind ik het zo fijn dat ik de levenswijsheid van jou Paul en je inzichten mee kan nemen. Ik zou je over dit onderwerp zelfs meer willen horen zeggen, mogelijk schreef je er al over. Voor nu bedankt weer Paul

 10. “Het leven bepaalt zelf wanneer het stopt. Iemand met stekkers kunstmatig in leven houden is geen leven want geen mens wordt met een stekker in zijn lichaam geboren.” Ik weet dat dit controversieel klinkt en ik weet ook hoe moeilijk dat kan zijn als je naast iemand staat die door ‘stekkers’ ‘in leven’ wordt gehouden. Maar ik denk dat dit een pleidooi is waar het juist over moet gaan. Respect voor leven èn dood.
  De mens die levensmoe is heeft vooral iemand nodig om te kunnen leven en niet om dood te kunnen gaan.
  Dit pleit weer voor een samenleving met Hart. Dank u wel!

 11. Dag Paul, ja mensen hebben elkaar nodig, maar het is ook een kunst om dan staande te blijven, want vaak geef je je helemaal leeg aan die ander die het zo nodig heeft en zit je samen aan de grond. We moeten dus ook leren hoe in moeilijke situaties met elkaar om te gaan. Daarom zie ik graag dat op de scholen filosofie wordt gegevn, dat mensen, jongeren, leren praten en luisteren over het leven en de grenzen ervan. Zie ook nu het hele # metoo en #Ihave gebeuren. We hebben nog veel te leren over en door het leven, maar het is de moeite waard. Ook ik heb een zus en een tante die zelfmoord hebben gepleegd en toen voelde ik ook heel duidelijk dat we allen schuldig zijn, maar hoe krijg je dit helder en gecommuniceerd? In ieder geval niet ontkennen en zelf ook weer doorgaan met leven en leren. Dank voor je mail over dit onderwerp. Anna

 12. Wat een diepzinnige bewoording rond een actueel thema. De dood is geen taboe meer en de moed om het bespreekbaar te maken
  vraagt persoonlijke inzicht, kennis en wijsheid gedragen door te leren luisteren naar elkander.
  Ik heb nog een paar plaatsen vrij voor drie dialoogtafels in Oisterwijk op DINSDAG 12 december tussen 09.45 en 12.30 uur.
  Aanmelding en inschrijving verplicht. Interesse…? Welkom en ga naar
  http://www.metgezelinzingeving.com/uncategorized/overpeinzing-inzake-levenskunst-als-stervenskunst/

 13. weer een zeer beHARTensWAARDIGE boodschap, dank u wel! Mijn advies aan goede dagbladen van Nederland: Neem regelmatig een column op van Paul de Blot.
  Dit zijn de geluiden die we nodig hebben, om niet te worden meegesleurd in een zogenaamde ‘main-stream’.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


24 + = 27