Jeugdcriminaliteit

3

Ik werd getroffen door het bericht dat het aantal overvallen in Nederland wel terugloopt, maar dat het aantal gepleegd door tieners van 12 tot 15 jaar, in een paar jaar tijd bijna is verdubbeld. Daarbij werden soms zware wapens gebruikt. Ik schrok ervan, want dat is zeer verontrustend en bedreigend voor onze toekomst. Waardoor komt dat?

Kinderen worden niet als misdadiger geboren en toch gebeurt dit. Opgroeiende kinderen kunnen voor steun altijd terugvallen op hun ouders. Wanneer die gaan scheiden verliezen de betrokken kinderen daardoor hun geborgenheid. Ze lopen de kans een trauma op te lopen. Het aantal scheidingen in Nederland is hoog. De gedupeerde kinderen kunnen verkeerde keuzes maken als ze op zoek zijn naar houvast.

Kinderen zijn geen jonge volwassenen.

Het onderwijs, en met name het basisonderwijs, kan daar iets aan doen, maar ook hier is de situatie weinig rooskleurig. De leerkrachten kampen met een te hoge werkdruk en krijgen veel te weinig waardering voor werk, ook in financieel opzicht. De klassen zijn vaak te groot en veel kinderen hebben psychische problemen door gescheiden ouders of culturele vervreemding als vluchteling of allochtoon.

Door de grote nadruk op eenzijdige kennis en controleprocedures is er weinig tijd voor begeleiding en vorming van de leerlingen. Veel onderwijskrachten verliezen het plezier in hun werk en gaan weg. Dat verergert de situatie.

Deze factoren scheppen voor opgroeiende kinderen een ideale voedingsbodem voor de misdaad. De politie kan dan wel dweilen, maar de kraan blijft open. Een oplossing is niet gemakkelijk want verbetering is alleen mogelijk door een aanpak op meerdere niveaus.

Van groot belang is de verantwoordelijkheid van de werkgevers om de werkdruk te verminderen. Daardoor krijgen ouders meer tijd voor hun kinderen, die zich thuis beter op hun gemak zullen voelen. Dat zal ook tot minder echtscheidingen leiden.

Daarnaast is ook een hogere waardering van onderwijzend personeel van groot belang, ook financieel. Het gaat niet zozeer om het bestuur maar om de mensen in de klas die met plezier les willen geven. De bureaucratische taken en rapportages zijn, naast een te eenzijdige gerichtheid op kennis, ook vaak verstorend voor de karaktervorming van het kind om met plezier te leren. Kinderen zijn geen jonge volwassenen.

In feite hebben we allemaal op de één of andere manier met kinderen te maken. Dan kan ook iedereen naar eigen mogelijkheden iets bijdragen aan de zorg voor de jeugd en de voedingsbodem voor criminaliteit verzwakken.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

3 REACTIES

  1. Gelukkig gaat het met 85% van de jeugd goed. Nederland scoort op de wereldranglijst over het welzijn van kinderen zeer hoog.
    Niettemin hebben de andere 15% soms grote gecompliceerde problemen. Ja hoe komt dat? Vele antwoorden zijn mogelijk en ieder individueel geval heeft zijn eigen problematiek. Tocht zijn enkele aspecten aan te geven tw. ; gebrek aandacht/ liefde , stabiliteit en uitsluiting van de maatschappij door gebrek aan kansen en niet te vergeten de negatieve invloeden die elke dag tot ons komt.

  2. “Educatie is niet alleen onderwijs, maar ook opvoeding en vorming. Dit zowel voor de jongeren als de ouderen. Jeugdcriminaliteit is een van de signalen waardoor burgers in de samenleving kunnen zien dat de samenwerking zoals die nu in alle lagen van de bevolking plaatvindt, niet goed genoeg is.. De meeste mensen zullen op het eerste gezicht hier tegen in brengen: ‘Het samen werken dat we doen, gaat toch juist vaak wel heel goed.”. Dat klopt! Toch laat de huidige toestand van de wereld zien dat we oneindig veel meer hebben te doen dan alleen materiële rijkdom te vergaren.

  3. Hallo Paul,
    De opvoeding begint thuis en als het daar niet deugt dan heeft het geen nut om om buitenstaander zoals leraaren en jeugdzorg er mee op te zadelen. vroeger was er no orde en tucht en ik ben van de generatie dat als men huwde de vrouw uit de dienstbetrekking werd ontslagen., de man gad de zorgplicht. jammer vond ik altijd dat de vrouw het alleen kon doen met de krant en de radio. Ik vraag mij af uit welke verwrongen gezinnen of wat daar op moet lijken komen. de criminelen moe je onbetaald werk laten gaan doen, dat blijft liggen. Wij gingen betaald al met zestien en een half jaar en een jaar later voor vast naar ondergronds.. Hadden geen tijd om ondeugd ui te halen want na de dienst vielen wij met de neus in de soep.
    met de jeugd wordt het nu nog erger wan dat zijn de vaders en moeders van de toekomst. Mooi uitzicht.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


7 + 3 =