De natuur is menselijk

8

Menselijk leven komt voort uit de natuur. Er wordt veel gesproken en gepubliceerd over het klimaat en de natuurvervuiling, maar dit gebeurt voornamelijk aan de hand van wetenschappelijke analyses van klimatologische factoren. Veel minder komt de wezenlijke verbondenheid van ons menselijk leven met de natuur aan de orde. Dat de mensen onderdeel zijn van de natuur wordt vaak vergeten.

De belangstelling voor de natuur is groeiende. Toch is zakendoen met liefde voor de natuur nog niet sterk ontwikkeld. In zijn uitgebreide onderzoek heeft de bekende paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin wetenschappelijk aangetoond dat dode stof nooit tot leven kan komen. Evenals een aap nooit mens kan worden. In zijn visie is de stoffelijke natuur daarom vanaf het begin al gericht op de wording van de mens.

Vervuiling van de natuur is ook vervuiling van de mens.

Als schijnbaar dode elementen zoals ijzer, fosfor en zuurstof in ons DNA wezenlijke componenten van ons menselijk bestaan vormen, dan moet de stoffelijke wereld volgens Pierre Teilhard de Chardin ook wezenlijk menselijk leven zijn.

In de stoffelijke wereld is menselijk leven weliswaar nog heel zwak, en nog niet aantoonbaar, maar wel al vanaf het allereerste begin gericht op de wording van menselijk leven. Zonder ijzer, fosfor of zuurstof in ons bloed kunnen we niet leven. De stoffelijke natuur is fundamenteel menselijk leven.

Het begint met de vorming van stoffelijke samenstellingen in de kosmos, die zich op aarde verder ontwikkelen tot de planten- en dierenwereld, en uiteindelijk leidt tot het mensdom.  In de loop van de evolutie is dit leven steeds meer ontwikkeld tot de menselijke gedaante zoals we die heden ten dage kennen.

In mijn recent verschenen boek ga ik virtueel in gesprek met Pierre Teilhard de Chardin alsof het de lezer zelf is die de vragen stelt en zijn fascinerende antwoorden krijgt. Door zijn bijzondere liefde voor de natuur heeft Teilhard de Chardin, op basis van decennia lang wereldwijd paleontologisch onderzoek, een kosmische visie ontwikkeld waarmee hij de samenhang tussen mens en natuur in zijn evolutieleer diepgaand weet te belichten.

Het gesprek met Teilhard de Chardin neemt de lezer mee in zijn unieke zoektocht naar de oorsprong van de mens die nog steeds een opvallend actueel advies bevat voor duurzaam zakendoen door liefde voor de natuur.

Vervuiling van de natuur is ook vervuiling van de mens. De ecologische spiritualiteit gaat in op deze existentiële verbondenheid van mens en kosmos, als wezenlijke basis voor ons geestelijk leven. Hoe het ontstaan van de eerste stof begon is natuurwetenschappelijk nooit te bewijzen. Het is daarom van het allergrootste belang door menselijke liefde de nodige duurzame zorg aan onze natuur te besteden.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

8 REACTIES

 1. Misschien, als we onze omgeving schoner zouden weten te krijgen, we ons ook zouden kunnen verschonen van moedeloosheid, onverschilligheid, geweld, oorlogszucht enz. Onze blik zou helderder worden. Liefde is de motor…zij zoekt zichzelf niet…God is liefde, God is leven…dat we die slag toch te pakken mogen krijgen.

 2. Hallo eerwaarde heer Blot,
  Uw teksten inspireren mij enorm..
  Maar ik kan heel kort zijn. U kent natuurlijk de wijsheid van de indianen. Zij hebben als devies en spreken en handelen over Moeder Aarde. Laten wij haar ook zo behandelen
  Tegen de natuur leggen wij het af. is het zover dan overruled die alles en begin weer van voren af aan.

 3. Dag Paul,

  Zoals steeds inspirerend: “Vervuiling van de natuur is ook vervuiling van de mens.” Daaruit leert simpele logica ons dat, gezien de mens de natuur vervuilt, hij/zij ook zichzelf vervuilt.

  Als we blijven voortdoen, zoals we altijd gedaan hebben, zullen we blijven krijgen wat we altijd gekregen hebben. Niet erg zullen sommige mensen denken… wij (lees ik) hebben (lees heb) het toch goed ?!? Waaraan we voorbij gaan is dat ons gedrag werkt als sluipend gif. Gisteren was nog in het nieuws dat Antarctica vijf maal sneller smelt dan dat voor kort werd aangenomen. We staan voor een exponentiële groei van de gevolgen van ons decennia lang ongebreideld gedrag.

  Zoals Peter M. Senge mij een paar decennia deed inzien, breidt de mens zijn technologische mogelijkheden met steeds grotere snelheid uit, dus exponentieel. Wat hij opmerkte was dat de wijsheid van de mens in dezelfde periode nauwelijks toeneemt. Zolang de mens gevangen blijft zitten in wat ik z’n Vicieuze Cirkel (Vicious Circle) noem, blijft hij ‘los’ van z’n Originele Waarde (Original Worth) en krijgt Creatieve wisselwerking (Creative Interchange – wat door gelovigen ‘God’ genoemd wordt) geen kans om hem/haar ‘wijs’ te maken.

  Creatively,
  Johan

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


+ 88 = 90