De liefde voor de natuur als spirituele krachtbron

17

In een mooie zomer kunnen we van de natuur genieten. Maar de natuurlijke kracht van ons eigen leven kan door een burn-out worden aangetast. Uit eigen ervaring weet ik dat de genezende werking van de natuur ook de beste therapie is tegen een burn-out.

In het vorige artikel noemde ik Pierre Teilhard de Chardin die in zijn wetenschappelijke werk als paleontoloog de menselijke samenhang met de natuur aantoonde. In mijn nieuwe boek ga ik hierover in gesprek met Pierre Teilhard de Chardin.

Liefde voor de natuur is een spirituele geneeskracht

Alle stoffelijke elementen zijn in ons menselijk DNA als een levensvoorwaarde aanwezig. In hun wezen zijn deze elementen dus al menselijk.

Vanaf het allereerste begin van hun bestaan streven onze stoffelijke elementen al naar samenhang. Waterstof en zuurstof zoeken elkaar op en vormen water, natrium en chloor trekken elkaar aan en worden zout.

De natuurlijke samenhang wordt steeds sterker en komt tot leven in de planten waar het tot een bevruchting komt van de zaden. Op een nog hoger niveau ontwikkelt zich een samenhang door geslachtsgemeenschap, die uiteindelijk leidt tot het ontstaan van de mens.

Bij de mens begint een fasesprong naar vrijheid en bij zijn geslachtsgemeenschap ontwikkelen zich trekken van liefde. Uiteindelijk kan deze liefde de geslachtsgemeenschap overstijgen als een liefde voor zichzelf en heel ons bestaan in de natuur.

Dan is de liefde een allesomvattende spirituele kracht die ook genezend werkt. De natuurgeneeswijze maakt hier gebruik van. De therapeutische kracht van de natuurelementen wordt ook door de farmaceutische industrie aangewend bij de bereiding van medicijnen.

De liefde voor de natuur is een spirituele geneeskracht die een burn-out kan voorkomen. Uiteindelijk is de natuur onze enige levensbron.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

17 REACTIES

 1. N.a.v. dit artikel heb ik uw boekje besteld over ‘Duurzaam zakendoen’ (ik ben helemaal geen zakenvrouw, kun je nagaan! hoe het artikel me inspireerde. Inhoud van het boekje heel goed, echt de moeit van het lezen waard. Alleen: sommige foto’s vind ik echt veel te ; gelikt’, niet passend bij de diepgang van het boekje. Ik neem aan, dat u daar zelf geen invloed op hebt, maar misschien toch goed om eens naar te vragen bij de uitgever?

  Verder: veel dank voor de inspiratie uit uw pen en hart!

 2. Waarde Paul,
  Wat mooi vind ik het hoe je steeds weer waardevolle “zaken” in ons leven onder de aandacht brengt en verwoord.
  Ook de reacties hierop zijn belangrijk het maakt ons/ mij bewuster en inspireert. En er komt een hele generatie jongeren aan die heel bewust met de aarde omgaan. Die het gewoon vinden om geen vlees te eten, geen eigen auto behoeven, moestuinen delen, hun kleding veelal bij de kringloop kopen. Dat doet me deugd.

 3. De natuur geeft ons alles of heel veel van wat wij als mens nodig hebben om te bestaan hier op aarde. Het een kan niet zonder de ander. En ja ook de natuur kan ons genezen, helaas maakt de farmaceut de meeste medicijnen van chemische rommel die ons lichaam meer schade doet dan goed. Soms heb je bepaalde middelen nodig maar veel is te ondervangen door naar je lichaam te luisteren en bewust te worden van de kwaal of ziekte waar je op dat moment last van hebt..

 4. Een diepere verbondenheid met en liefde voor de natuur is een belangrijk thema.
  Steeds meer kinderen denken dat water uit de kraan komt en een appel van de supermarkt.
  Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven waarbij de verbondenheid met de natuur wordt hersteld, denk bijv aan nieuwe groene stadsontwikkelingen met pluktuinen.
  In oude tijden liepen pelgrims van waterbron naar waterbron in volle verbondenheid met de natuur. De Rooms Katholieke kerk heeft eerst deze plekken geeerd door op die waterbronnen kerken te bouwen maar helaas is dit volledig in de vergetelheid geraakt. Wie weet tegenwoordig nog dat bijv onder de kathedraal in Chartres een heilige waterbron ligt?
  Zelf woon ik in Schotland vlakbij de Pannanich Wells en hou van wandelingen door de ruige ongerepte natuur.

 5. Beste Paul,
  Zonder natuur geen leven! Omdat wij zelf ook deel uitmaken van de natuur. Dat heb je mooi verwoord. Na de verlichting zijn wij de natuur anders gaan zien. De mens heeft de natuur naar zijn hand te gezet en wordt geëxploiteerd. Dat dit een grote vergissing blijkt wordt duidelijk als wij de gevolgen in ogenschouw nemen. De natuur moet niet vergoddelijk worden, maar kan wel als een door God gegeven wonder worden gezien. Daarom is verwondering en respect over de natuur zo belangrijk om weer in evenwicht te komen tussen de mens en de natuur. Ik ben het met je eens dat fysiek de natuur onze enige levensbron is.

 6. Ken u zelve!!! Bewustwording waar we mee bezig zijn, de uitwassen van de verdienmodellen zien, gaan begrijpen en voelen hoe we er verstikkend in vastzitten en er zelf aan toe bijdragen.
  Verbeter de wereld en begin bij jezelf! Back to Basic!

 7. Mooi: “uiteindelijk is de natuur onze enige levensbron”.

  Laten wij met ons allen dan die natuur beschermen. Bewust in het leven staan en nadenken over je handelen. Welke impact heeft mijn handelen op de natuur. Dus ga minder vliegen, pak de trein, wordt flexitariër of liever nog vegetariër , koop minder spullen, stook nooit op hout, kortom leef bewust!

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


4 + 1 =