Het Kerstkind in ons

9

Het Kerstfeest wordt op een zeer uiteenlopende manier gevierd waarbij het Kerstkind altijd een centrale rol inneemt. Kerstmis is een feest. Dat is een rijkdom maar tegelijk ook een verarming van de Kerstboodschap.

Ik heb me afgevraagd hoe ik het zou ervaren, als ik te weten kom dat ik niet welkom ben en dat er geen plaats voor mij is. Dat is de boodschap en tevens de kracht van het Kerstverhaal: er is geen plaats voor het kind, maar toch wordt het door heel de natuur met vreugde wordt ontvangen.

Van een mooie Kerstviering is sprake als die ook openstaat voor alle ongewenste kinderen.

Het sociale aspect van het Kerstverhaal is jammer genoeg een menselijk drama, dat zich herhaaldelijk afspeelt in de meest uiteenlopende vormen. Ik heb in mijn leven herhaaldelijk machteloos moeten toezien dat er een kind op komst was waar men eigenlijk geen raad mee wist. Het drama van het ongewilde moederschap. De gevoelens van de moeder zijn verschrikkelijk, maar van het kind zijn ze vaak nog veel erger.

Ik zag een film over de ervaring van een ongewenst kind. Het jongetje hoorde toevallig bij een hevige ruzie tussen zijn ouders dat: “als het condoom niet gescheurd was, hij anders nooit geboren was”. Hij besefte dat hij niet gewenst was en daarmee stortte zijn wereld in.

Zijn kinderdroom werd zinloos. In zijn wanhoop liep hij weg van huis, sliep onderweg op straat en sloot zich aan bij een groep jeugdcriminelen. Het werd van kwaad tot erger en de politie pakte hem op. Hij wist te ontvluchten en was lange tijd zijn vervolgers te ontkomen.

Uiteindelijk kwam de politie hem met honden op het spoor. In de klopjacht die volgde kwam hij uiteindelijk voor een diep ravijn te staan. Wat moest hij doen, zich te pletter laten vallen of zich door de honden laten grijpen? Op dat moment stopt de film met een open antwoord. De jongeman, eigenlijk nog een kind, stond voor een keuze die hij niet kon maken.

De film maakte diepe indruk op mij omdat ik herhaaldelijk de uitzichtloosheid van dergelijke kinderen heb meegemaakt. Het zijn vaak onbegrijpelijke verhalen die ik in mijn leven heb leren kennen. Het zijn verhalen die, hoewel duidelijk herkenbaar, moeilijk in woorden te vatten zijn.

Uit eigen ervaring weet ik dat er kinderen zijn die dit levensdilemma ervaren zonder dat ze het in woorden kunnen uitdrukken. Het hoge aantal zelfdodingen van kinderen spreekt duidelijke taal. Kinderen zijn op zoek naar liefde maar krijgen die niet omdat ze ongewenst zijn, omdat de ouders in een vechtscheiding zijn verwikkeld, omdat ze vluchteling zijn.

Het Kerstgebeuren is ook een reflectie op de kinderen in nood waar iedereen aandacht aan kan besteden. Kerstmis is eveneens een mooie tijd om iets te doen voor deze kinderen die geen Kerstfeest kunnen vieren.

Deze kinderen in nood kunnen ook overleven en oud worden met gevoelens van diepe eenzaamheid. Die zinloosheid van de jeugd kan ook een lijdensweg op latere leeftijd worden als de pijn van oude herinneringen weer tot leven komt. Dat zijn de eenzame ouderen die met de Kerstdagen onze aandacht vragen.

Van een mooie Kerstviering is sprake als die ook openstaat voor de ongewenste kinderen. Voor hen die hun kind-zijn hebben verloren is het pijnlijk om te zien hoe anderen hun Kerstvreugde vieren. Aandacht voor die groep mensen kan hun kind-zijn weer tot leven brengen. De Kerstboodschap kenmerkt zich door aandacht voor het Kind in ons.

Graag wens ik alle lezers en hun dierbaren fijne kerstdagen toe.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

9 REACTIES

 1. Inderdaad!

  Laat het kind-zijn in ons blijven schijnen. Zelfs als wij volwassen en ouder worden. Een kind heeft daar veel boodschap aan. Omhels het Kind in jezelf, en daarmee kan je ook van andere kinderen houden.

  Selamat Hari Natal.

 2. Ieder een vredig kerstfeest, kinderpardon en wakker worden✨??

  Afgelopen Zondag in ‘Buitenhof’ Hoogleraar empowerment Anja Machielse en psychoanalyticus Paul Verhaeghe die aangeven dat de media ons een onrealistisch beeld voorspiegelen dat leidt tot vervreemding van de mensen zelf ( het niet kunnen voldoen aan het geschetste beeld ) en vervreemding tussen de mensen onderling. Die toename van vervreemding en vereenzaming en daarmee gepaard gaande depressiviteit is mogelijk een verklaring voor de toename van verslaving aan pijnstillers aldus Paul Verhaeghe ( lees voorschrijvingscultuur Big Pharma Business). Een steeds meer concurrerende, competitieve individualistische ‘ samenleving’ maakt de kloof in onze ‘samenleving’ steeds groter.
  Correspondent Casper Thomas voegt daaraan toe dat het belangrijk is de realiteit ( dat wat wordt waargenomen) te erkennen om organisaties en ‘leiders’ te kunnen aanspreken/corrigeren”.
  Zelfverrijking, anderen uitsluiten, financiële macht/ ‘economische kolonisering’, alles waar de burger niet bij gebaat is zijn in feite onacceptabel. Constatering is dat door de onvrede en gemis aan toekomstperspectief, die de eenzaamheid in de samenleving doen toenemen een aanleiding zijn voor “de gele hesjes die we overal zien aankomen” aldus de presentatrice. Dat Nederland behoort tot ‘de meest gelukkige landen ter wereld’ werd wat ongemakkelijk weggelachen door aanwezigen aan deze sprekerstafel in deze laatste uitzending Buitenhof van dit jaar.

 3. Het begin?
  Laten we ons inbeelden dat we op ‘onze’ planeet aarde zijn. Zitten we naast elkaar in een roeibootje en drijven op de oersoep.
  – Hoe de planeet aarde überhaupt precies op die plek in het heelal is terechtgekomen, welke het leven erop mogelijk maakt, laten we maar even buiten beschouwing.
  Op de zitplank voor ons in het bootje, ligt een boek van één van ’s werelds beste natuurfotografen.
  We pakken het boek en beginnen erin te bladeren. Vol verbazing kijken we naar de prachtige foto’s.
  Na veel aaah’s en oooh’s, komen we aan op de laatste pagina. Daar, op die laatste pagina, lezen we beiden de volgende ‘profetische’ tekst:

  Geachte lezer,
  In dit boek ziet u een voorproefje van wat er ‘als vanzelf’, gaat gebeuren en u zelf kunt waarnemen, als u tenminste lang genoeg in dit bootje blijft zitten wachten tot het zover is. Het kan een paar miljard jaar duren of nog langer, maar uiteindelijk zal het resultaat er één zijn zoals op de foto’s in dit boek.

  Zouden we het er met elkaar over eens kunnen worden dat deze zogenaamde profetie, volslagen onzin is?
  Waarom beweren veel wetenschappers dat dat wel zo is en denken de meeste mensen ook nog dat die beweringen kloppen?

  Citaat:
  Het hart van dit volk is onverschillig, ze hebben hun oren dichtgestopt en hun ogen gesloten, om maar niets te zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen ze niet naar God terugkeren en kan Hij hen niet genezen. Matheus 13:15

  Praktisch alles waar we elke dag tegenaan lopen, getuigt van zo’n onvoorstelbare creativiteit, complexiteit of schoonheid, dat ik me helemaal kan vinden in de stelling van degene die ooit heeft gezegd; “Ik heb te weinig geloof om evolutionist en/of atheïst te zijn”.

  De mens die zegt; “er is geen God” wordt in de Bijbel een dwaas genoemd. ‘De dwaas zegt in zijn hart; “er is geen God”
  Psalm 53:2
  Nee, ik ga geen discussies meer aan met mensen die er van overtuigd zijn dat deze Schepper/God niet bestaat en het geloof aanhangen dat alles vanzelf is ontstaan.
  Dat er mensen zijn die het bestaan van deze God en Schepper ontkennen, of het “een absurditeit tot in de hoogste graad” noemen, laat ik graag over aan hun eigen verantwoordelijkheid.
  Precies zo is het met mensen die zeggen; “We zijn op deze aarde tot we doodgaan en daarna is alles afgelopen. We verdwijnen in het grote niets, of we worden opgenomen in een cyclus van reïncarnatie”. Hoofdmotief van zo’n geloofsovertuiging, plus veel publicaties daarover, is het ontkrachten van de stelling dat er een Schepper/God bestaat en dus daarmee ook een wet(gever) die recht en onrecht c.q. goed en kwaad definieert.

  Citaten:
  “Wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sinds de schepping der wereld, uit Zijn werken, met het verstand doorzien, zodat zij (dus wij) geen verontschuldiging hebben” Romeinen 1:20

  “En God zei: Laat het water wemelen van levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf! En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort** en alle gevleugelde vogels naar hun soort**. En God zag dat het goed was.” Genesis 1:20-22, HSV2010.

  Iets om over na te denken:
  In (nieuwe) Bijbelvertalingen zijn de woorden; ‘naar hun soort** niet meer aanwezig.

  Een volgende vraag is;
  Waarom is het nu niet meer goed?
  Een aanrader om meer over het onderwerp ‘God, ja of nee’ te weten te komen, is het boek; ‘De Grote Scheiding’ van C.S. Lewis.
  In de waarschijnlijk bekendste passage uit deze beklemmende fantasie, confronteert Lewis ons met de twee soorten mensen die er, als het erop aankomt, zijn: ‘Zij die tot God zeggen: Uw wil geschiede, en zij tot wie God ten slotte zegt: uw wil geschiede.’

  Het is diep triest dat in de loop der tijd de boodschap van deze God, in de vorm van de Bijbel, door veel mensen en religies, inclusief mijn eigen persoon, is misbruikt om anderen te manipuleren, indoctrineren en zelfs van het leven te beroven. Blijkbaar heeft het overgrote deel van zogenaamde ‘Christenheid’ volstrekt niet begrepen wat deze God, in de menselijke gestalte van Jezus Christus, ons te zeggen heeft.

  Citaat:
  Jezus, zei hem: “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten”. Mattheus 22:37-40

 4. Lieve Paul,

  Mede door mijn zijnshistorie met jeugdverlating tgv mijn polio (je herinnert je onze ontmoeting wellicht) raakt jouw kerstboodschap mij weer diep… Dank!

  Piet Hein

 5. Helaas maar al te waar Paul, een vreselijke ervaring voor deze zielen, zo traumatisch. Waarom willen deze zielen dan toch geboren worden? Welke opdracht vervullen zij? Wat is hun karma en Wat is de karma van deze ouders? Dit zijn vragen die ons te boven gaan, maar wel meespelen in het spel van het leven hier op aarde. Sterkte en kracht voor iedereen die dit kan gebruiken. Maria

 6. Je mijmering raakt me heel diep. Durft naar de schaduwkant van het ‘Licht(jes)feest” te kijken. Naar wie zich al een heel leven of even niet welkom gevoeld heeft, en een diep gemis met zich meedraagt, weggedrukt in het feestgedruis. Dit is een écht Lichtpunt, voor hen die, feestgewijs, vergeten worden, Dank je Paul, voor je warmhartig bezield delen!

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


5 + 5 =