De ervaring van de Onbekende God

8

De Paasdagen zijn inmiddels weer achter de rug. Iedereen heeft het op zijn eigen manier gevierd. Voor de één is Pasen een diep religieuze gedachte, voor de ander een  gezellig paasontbijt met familie of een leuk kinderfeest met paaseieren. Toch blijft het voor velen vaak onduidelijk wat we eigenlijk met Pasen hebben gevierd.

Het Paasfeest kan van alles zijn. Zelfs Christenen beseffen vaak niet waar het precies om gaat met Pasen. Buiten het Christendom weet men er vaak nog minder van. Toch wordt Pasen overal in de wereld gevierd. Waar gaat het eigenlijk om met Pasen?

Ook in je diepste ellende ben je nooit alleen

We zijn ons er vaak niet van bewust dat het bij het Paasfeest gaat om het mysterie van de liefde. In de kern gaat het hierbij om een doodervaring die ondanks alle pijn, door de innerlijke kracht van de liefde, nieuw leven voortbrengt.

In mijn artikelen heb ik vaker het werk van de bekende Joodse psycholoog Viktor Frankl genoemd. Hij heeft dit in het concentratiekamp persoonlijk beleefd en is zich zo bewust geworden van deze onbewuste kracht van de liefde.

Hij beschrijft deze onbewuste kracht van de liefde aan de hand van twee fundamentele ervaringen die hijzelf en vele anderen hebben beleefd toen alles uitzichtloos scheen te zijn: de kracht van vriendschap en de ervaring van de Onbekende God.

Frankl heeft in zijn werk opmerkelijke feit vastgesteld dat niemand in staat is de onmenselijkheid van het concentratiekamp te overleven zonder oprechte vriendschappen. Een eenling is als solitair mens te zwak om de diepe machteloosheid in een uitzichtloze hel te kunnen weerstaan.

Daarnaast wijst hij ook op een andere ingrijpende ervaring: ook in je diepste ellende ben je nooit alleen. Zelfs in die situatie beleef je een kracht die je niet onder woorden kunt brengen, maar die er wél is. Hij spreekt over ‘De ervaring van de Onbekende God’.

In de Tweede Wereldoorlog heb ik zelf ook deze vorm van machteloosheid gevoeld en weet ik dat de ervaring van de Onbekende God je enige houvast is. Voor mij is de kernbeleving van het Paasmysterie: de ervaring van de Onbekende God die ik een naam geef. Zo voltrekt het Paasmysterie zich niet alleen tijdens de Paasdagen maar in je hele leven.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

8 REACTIES

  1. Pasen en de onbekende God! Wat een prachtig artikel Paul! Als we mogen geloven in dit mysterie dan zijn zelfs de ergste situaties, zoals Frankl beschrijft maar zoals je dat ook gedaan hebt van uit je eigen ervaring, er bewijs van dat er een allesomvattende liefde voor ons mensen is. Een onbaatzuchtige liefde die ons vertrouwen in het leven geeft, en met alle mooie maar ook moeilijke situaties uiteindelijk tot dankbaarheid mag leiden.

  2. Zoals altijd weet je telkens weer de kern van de actualiteit te benoemen. Op een manier die inspireert. En zoals je beschrijft is het voor velen een uiterlijke belevenis geworden en zijn we de innerlijke betekenis kwijtgeraakt. Fijn dat je ons er aan herinnert.

  3. Veel dank voor uw inspirerende gedachten, recht uit uw hart. Ze geven mij kracht en laten mij steeds weer mijn levensweg met al mijn naasten overdenken, slamat jalan.

  4. De ervaring van de onbekende God…wat kan dat toch een troost zijn. Je zou willen dat iedereen daarvan wist. Uw artikelen, het boek van Frankl, maar ook de kerkgang naar de zondagsmis van de paters Capucijnen waar we dichtbij wonen, ze wijzen naar die God en doen me daar uitkomen: op dat punt waar ten diepste je bestaansrecht maar ook je bestaansvreugde…bij Diegene waarvan je weet dat Hij je nooit in de steek gelaten heeft. Wat mooi is dat toch en wat biedt dat een blik op het goede van het bestaan…het goede wat zo vaak verborgen lijkt achter een stroeve , soms grauwe werkelijkheid. We moeten elkaar daaraan blijven herinneren. U doet dat met deze column weer. Dat we die boodschap/dat weten helder en schoon houden!

  5. Schitterend verwoord. We zijn vaak zo vervreemd van de kernboodschap van onze feesten – we vieren de uiterlijke kenmerken, terwijl zij ons en onze samenleving zo veel meer te geven hebben, als we ons maar bewust zijn van de boodschap die erbij hoort. Wat fijn daarom dat u die hier weer eens benoemt voor Pasen. Ook goed dat u Viktor Frankl hier aanhaalt. Zijn boek ‘De zin van het bestaan’, waarin hij verhaalt over zijn tijd in het concentratiekamp, is een besliste aanrader voor iedereen. Een klein en gevoelig boek, het is van grote waarde.

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


1 + 2 =