Kinderen en Ouders

10

Het is een doorbraak dat er in de landelijke politiek aandacht wordt besteed aan de rechten van de kinderen van vluchtelingen. Het is de kinderen door ons niet aan te rekenen dat ze slachtoffer zijn van de ontheemde omstandigheden van hun ouders. Het is ook daarom een schande dat deze kinderen rechteloos zijn. Ik ben blij dat steeds meer beleidsmakers dit beseffen.

Toch blijft het de vraag of de rechten van het kind op zichzelf staan. Kind en ouders zijn wezenlijk en dus onlosmakelijk met elkaar verbonden voor het leven. Het kind heeft zichzelf niet ter wereld gebracht.

Een gezonde samenleving is alleen mogelijk wanneer de wetgeving geen humanitaire begrensing stelt aan het gezinsleven.

Het zijn altijd de ouders die het voornaamste recht hebben hun eigen kinderen op menselijke wijze groot te brengen. Van hulpeloze en machteloze kinderen, tot begripvolle volwassen die naar elkaar blijven omkijken om zelf ook liefdevol hun eigen kinderen te kunnen opvoeden.

Kinderen en ouders vormen een onverbrekelijke samenhang. Ze vormen een geboren twee-eenheid voor het leven. De universele rechten van kinderen zijn daarom niet te scheiden van de onlosmakelijk hiermee samenhangende rechten van de ouders.

Elke wetgeving over de rechten van kinderen is onvolledig zonder het voornaamste recht van hun ouders te betrekken bij besluitvorming of uitvoering van beleid.

Een gezonde samenleving is alleen mogelijk wanneer de wetgeving geen humanitaire begrenzingen stelt aan het gezinsleven. Kinderen en ouders horen bij elkaar te kunnen leven. Het is mijn wens dat beleidsmakers en -uitvoerders dit meer dan nodig aandacht schenken.

Paul de Blot SJIn memoriam

Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019)
Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

10 REACTIES

 1. Ik heb een lezing bij je gevolgd op Nijenrode en vind je een inspirerende en aimabele en lieve man met een krachtige boodschap. Dankjewel mooi mens om je zaadje te planten in ons bewustzijn.

 2. Beste Paul, weer de spijker op zijn kop! wat zijn kinderen zonder hun ouders! Heel goed, dat u dit weer zo helder onder de aandacht brengt. Dank voor uw gezondmakende kijk op de zaak.

 3. Helemaal met je eens Paul. Het lijkt wel of de laatste 10 jaar er een grote verschuiving heeft plaatsgevonden, hoe we omgaan met ouderen, kinderen van Syriegangers in de kampen, vluchtelingen, woningnood, de agressie van Trump naar Iran. De wereld wordt er niet beter op.6

 4. Moedig om dit onderwerp aan te snijden, Paul..
  Het is zo verrekkes moeilijk..en er zijn zoveel kanten. Ik voel me sprakeloos daarover..
  In het kleine..steeds weer terugkomen bij waardering en vergeving, dankbaarheid en tolerantie, die kan ik.
  Liefde is zo n enorm groot woord…maar een beginnetje maken door een hand uit te steken, of een glimlach en een stukje oplopen..
  Hoe doen we het, dat is de vraag? Vanaf onze, mijn positie bedoel ik, gewone burger en mens..
  Ik zou t allemaal beter willen, alle kinderen,mensen, dieren, leer en bemin…ofzoiets..
  Zoekend..

 5. Niet alleen van de fysieke wereld, maar ook op het
  spiritueel, lees: geestelijk vlak, hebben wij mensen
  een enorme puinhoop gemaakt van het aan ons
  geschonken leven. Wij zelf hebben de navelstreng
  met onze Schepper doorgesneden en als gevolg
  daarvan zijn we geestelijk dood. We denken dat we
  levende wezens zijn, omdat we kunnen waarnemen
  dat we bestaan. “Ik denk, dus ik ben” (René Descartes)

  Onze geschiedenis laat echter zien dat we met dat
  denkvermogen meer kwaad dan goed doen.
  Om deze ravage te herstellen en ons ‘zijn’ weer in
  orde te maken, bestaat er maar één autoriteit.
  De mens geworden Zoon van God, Jezus Christus.
  Alleen Hij die al onze noden, zwakheden en verleidingen
  kent en ze zelf heeft doorleefd, kan ons
  werkelijk vrijmaken, verzoenen met God, met onszelf
  en daardoor met onze medemensen. Hij kan dat,
  omdat elk menselijk lijden, elke pijn, elke verleiding
  en elk menselijk verlangen hem bekend is.
  Hij heeft het allemaal doorleefd en doorstaan. Hij is
  aangevallen om de woorden die Hij sprak, belasterd,
  op de meest subtiele manieren uitgedaagd en
  aangevallen door mensen en duivelse geesten.
  Van kinds af aan was Hij voorbestemd om onze
  Leidsman en verzetsheld tegen en verlosser van, het
  kwaad te zijn.

  Ja….deze Jezus had als baby vieze luiers en ging,
  toen hij groter groeide, gewoon naar het toilet.
  Hij vierde feest, dronk wijn en had waarschijnlijk ook
  (last van) zweetvoeten. Hij was een mens van vlees
  en bloed, precies zoals jij en ik. Met één verschil;
  Hij is naar deze aarde gekomen als God in het vlees,
  om ons te bevrijden van onze sterfelijkheid en ons te
  winnen voor een eeuwig leven met Hem en God de
  Vader.
  “Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden,
  dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
  zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat
  maar eeuwig leven bezit”
  Johannes 3:16

  Citaat van C.S. Lewis
  “Wat ik hier probeer te voorkomen is de waarlijk
  zotte uitspraak die zo vaak over Hem wordt gedaan:
  ‘Ik wil de ethische leer van Jezus wel aanvaarden als
  van een grote leermeester der mensheid, maar ik
  aanvaard niet zijn bewering dat Hij God is. Dat is nu
  precies wat we niet moeten zeggen. Iemand die
  alleen maar mens is en het soort dingen zegt dat
  Jezus zei, zou geen grote leermeester zijn. Hij zou
  ofwel krankzinnig zijn – gelijk te stellen met iemand
  die zegt dat hij een schemerlamp is – ofwel de duivel
  uit de hel. U moet een keuze doen.
  Deze man was, en is, ofwel de Zoon van God, ofwel
  een krankzinnige of erger. Je kunt hem opsluiten als
  dwaas of op Hem spugen en Hem ter dood brengen
  als demon; of je kunt aan zijn voeten vallen en Hem
  Heer en God noemen. Maar laten we niet aankomen
  met minzame kletspraat over zijn grote leraarschapder-
  mensheid. Die mogelijkheid heeft Hij niet
  opengelaten en dat was ook niet zijn bedoeling.”
  C.S. Lewis Onversneden Christendom Pag.: 61.

  Wanneer we er vanuit gaan dat we uit het niets zijn
  ontstaan, wie zal dan bepalen wat goed en slecht is.
  Is liegen, bedriegen, vreemdgaan, echtscheiding,
  seks met wie dan ook en/of met dieren, verkeerd?
  Hebben we het recht om ons zelf en/of ongeboren
  kinderen te doden?

  Een samenleving waarin de ‘alles moet kunnen’
  denkwijze en praktisch elk soort gedrag als normaal
  wordt geaccepteerd, is te vergelijken is met een
  hoeveelheid geavanceerde apparaten/robots die
  hebben besloten om zelf de handleiding voor hun
  functioneren te schrijven. Dus niet het exemplaar te
  accepteren dat door de ontwerper(s) van ‘deze
  apparaten’ is samengesteld en bijgevoegd.
  De heersende opvatting in zo’n samenleving is;
  ‘Naast of boven mij, is er niets anders. Geen
  opperwezen of God en geen absolute universele
  waarheid. Ik bepaal zelf wat de (on)zin van het leven
  is en hoe ik/wij ermee wens(en) om te gaan’.
  Kortom: Wijzelf bepalen onze normen en waarden.

  Citaat:
  Het hart van dit volk is onverschillig, ze hebben hun
  oren dichtgestopt en hun ogen gesloten, om maar
  niets te zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen ze
  niet naar God terugkeren en kan Hij hen niet
  genezen. Matheus 13:15

  Vanuit Zijn Woord, de Bijbel roept Hij ons toe:
  “ Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn,
  en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij
  Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig
  van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel”.
  Mattheus 11:28-29

  “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand
  komt tot de Vader dan door Mij”.
  Johannes 14:6

 6. Dit geldt niet alleen voor vluchtelingen. Ik ben onterecht uit de ouderlijke macht ontzet, maar er komt niemand op voor mijn recht en het recht van mijn kinderen op liefde en aandacht van hun moeder.

 7. Hier in Colombia zien we dagelijks Venezolaanse gezinnen langs de wegen lopen. Maandenlang…. met kleine kinderen, babies van nog geen jaar oud, wat schrale bezittingen, vies, met niet genoeg kleding voor de kou, slippers of oude versleten crocs…. Schrijnende situaties. Opvang is er weinig, er gaan slechte verhalen over hun rond…. Zo zijn er nu ongeveer 10 miljoen Venezolanen in Colombia (onofficiele tellingen, want de meesten hebben geen identiteitspapieren en zijn hier illegaal). Behalve hier en daar het kopen van een lunch, wat brood, het weggeven van kleding, voel ik me behoorlijk hulpeloos. Colombiaanse autoriteiten doen wat ze kunnen, maar de vluchtelingenstroom is simpelweg te groot…

"Wat is uw reactie? Mede namens de andere lezers bedankt voor het toevoegen van uw bijdrage. Laat een reactie achter, of reageer op elkaar. Bedankt aan alle lezers die dit weblog verrijken met een persoonlijke reactie." - Team pauldeblot.nl

NB: Uw emailadres wordt nooit gepubliceerd. Reacties met meer dan één link worden eerst gecontroleerd. Link alleen naar relevante websites. Gebruik uw reactie niet voor commercie.


66 + = 73