Probleemjongeren

Zes jonge criminelen worden geliquideerd en een zevende blijft invalide. Een wijkagent reageert: “Ik houd het voor gezien. De probleemjongeren hebben de macht en wij moeten machteloos toezien”. Martien Kuitenbrouwer in Het Parool zegt : “Het optreden van politie, jeugdzorg, stadsdeel en wat al niet meer had niet alleen niets verbeterd, maar de zaak verslechterd”. Er wordt gewerkt aan repressie en preventie en er worden dossiers over deze jongeren aangelegd, maar de verharding onder hen schijnt toe te nemen.

Een vernieuwend 2014

Wat brengt 2014 ons? De berichten zijn tegenstrijdig. Aan de ene kant gaat het beter, want de koopkracht groeit. Maar tegelijkertijd dreigen er nieuwe ontslagen. Bezuinigingen blijven eveneens doorgaan. De situatie blijft zorgelijk.

Mandela

Mandela is dood en toch leeft hij. Men heeft verdriet en toch viert men feest. Er is veel mis in Zuid-Afrika, ook in het leven van Mandela was niet alles ideaal geweest, toch werd er geen scepsis gehoord. Er was verdriet, vreugde en vooral dankbaarheid. De wereldleiders toonden allen hun ontzag voor hem. Hij bracht een belangrijk deel van zijn leven in gevangenschap door, maar hij was en bleef een vrij man en voelde zich geen gevangene. Wat is het geheim van zijn leiderschap?

De menselijke ervaring van het Paasethos

Onder grote belangstelling werd in de Paasweek in Amsterdam op grootse wijze de Paasmusical opgevoerd. Velen werden er diep door geraakt, ofschoon het christelijk geloof steeds minder vertrouwd is bij de jongere generaties. Er is schijnbaar iets geweest dat de aanwezigen diep in hun bestaan heeft aangesproken.

Digitalisering van de mens

De crisis krijgt angstwekkende vormen en er ontstaat paniekvoetbal in het beleid. Het is begrijpelijk dat men naar de weg zoekt van de minste weerstand, dat is een steeds dieper ingrijpende bezuiniging. Men denkt vaak de problemen gemakkelijker te kunnen oplossen door te bezuinigen, door mensen te ontslaan, door efficiënter te werken. Dat brengt een steeds strengere controle met zich mee. Het leidt tot meer regels en een nog ingrijpender digitalisering van het leven.

In 2013 is alles nieuw

Ik wens de lezers van mijn website in de allereerste plaats na de mooie Kerstdagen een heel gelukkig 2013 toe, een jaar van grotere bewustwording van de zinvolheid van het leven en een jaar om van de geboden kansen iets moois te maken.

Duurzaamheid door liefde

Op de tv zag ik de reportage van een vorstelijk huwelijk met alle geld verslindende pracht en praal. Ik verwonderde me erover dat zoiets nog mogelijk is in een crisistijd, maar het volk genoot ervan en het beleefde dit huwelijk als een sprookje en een droom. Het is de indrukwekkende rijkdom van een droom die deze religieuze ceremonie energie geeft. Ieder van ons wordt bewust of onbewust bezield door de droom om lang en gelukkig in liefde te leven.

Heeft de jeugd betekenis?

De duurzaamheid wordt momenteel vooral gericht op de natuur als het tehuis van de mens. Veel minder aandacht krijgen de jonge mensen. De zorg voor de jeugd en jong volwassenen vormt in het politieke beleid één van de vele gebieden waarop bezuinigd moet worden. Daarbij wordt vaak vergeten dat juist de jonge mensen de toekomst bepalen en daarmee de duurzaamheid.

Man en vrouw. Wat is hun spirituele kracht?

In de politiek is de positie van de vrouw een veel besproken onderwerp, zowel in negatieve als positieve zin. Niet alleen de positie van de vrouw in de Islam krijgt grote aandacht, maar ook het lot van de vrouw in Nederland. We hoeven in het laatste geval maar te denken aan het moeilijk oplosbare probleem van vrouwenhandel en lover boys.

Wat brengt 2012 ons?

De berichten voorspellen niet veel goeds voor 2012, een zware crisis. Het gaat erom hoe we het zien. Economisch gaat het slecht, maar als ik zie hoe de aandacht voor goede doelen groeit en er ook mooie dingen gebeuren, zoals de bewustwording van duurzaamheid en spiritualiteit dan wordt het beeld anders. Iemand met dorst, die een half glas water krijgt, kan teleurstellend reageren met: “maar een halfvol glas”, of met dankbaarheid: “gelukkig weer een halfvol glas!”.

Het geheim van Kerstmis

Het kerstfeest is een gebeurtenis dat over heel de wereld wordt gevierd. Dat merk je als je in deze dagen een internationale vlucht maakt. In het grootste Islam land Indonesië is Kerstmis een nationale feestdag die voor heel het volk, ongeacht de religie, geldt. Daar wordt Kerstmis de Dag van de Geboorte genoemd, Hari Natal.

De rechten van de jeugd

Het is een belangrijke positieve ontwikkeling dat Nederland een ombudsman heeft aangesteld voor kinderen. Nederland is al vaker op de vingers getikt door de mensenrechtencommissie om haar beleid met kinderen. Vorig jaar werden 24.000 kinderen opgevangen in 13.000 pleeggezinnen omdat de ouders niet in staat zijn hun kinderen zelf op te voeden. Niet uit onwil, maar uit onmacht.

Video

LAATSTE ARTIKELS

webdevelopment by wise-internet