Paul de Blot over : ‘Dankbaarheid, energie en plezier in het...

video
YouTube: 06:27 m
Uploader: Jasper van Impelen

Deze veel bekeken YouTube film is getiteld: 'Paul de Blot is Cool'. In de goed gemaakte film vertelt Paul over dankbaarheid, energie, plezier in het leven en veel andere onderwerpen. Vooral voor iedereen die wat meer energie en nieuwe inspiratie kan gebruiken is dit leuke filmpje een aanrader.

Een voorspoedig Nieuwjaar toegewenst

De tijd vliegt snel voorbij en onze omgeving verandert ook steeds sneller. Ongemerkt zitten we al in het jaar 2011. Het oude jaar laat nog veel pijnlijke resten na, die vaak nog niet eens zijn opgeruimd. Maar als we eerlijk zijn, blijken er zeker ook verrassende momenten overgebleven.

Zorg voor onze jeugd

Er is veel te doen over langer moederschapsverlof en mogelijk vaderschapsverlof, er is heel wat discussie over kinderopvang, er wordt veel gepraat over bezuiniging en verbetering van het onderwijs. Het gaat hierbij telkens weer over de kosten. Inderdaad kosten kinderen geld, maar het is wel de meest fundamentele investering voor de toekomst.

Fouten worden er altijd gemaakt

Het is voor velen onbegrijpelijk dat er ondanks de strenge controlesystemen toch telkens weer grote fouten worden gemaakt, zelfs door instanties die geen fouten mogen maken als de rechtspraak, politie, medici en zelfs de kerk.

Alles wordt nieuw

Het grote misverstand van spirituele vernieuwing is dat het om een vergeestelijking gaat die gemakkelijk wordt ervaren als zweverigheid. In wezen gaat het echter om de concrete realiteit, om een andere manier van kijken naar deze realiteit en de innerlijke kracht ervan ontdekken.

Ridderlijk zakendoen

In de eerste eeuwen na Christus was het leiderschap vaak in handen van ridders met een hoog aanzien door hun grote verantwoordelijkheid voor de medemens. We kennen de oude verhalen van de ridderorden, zoals de graalridders e.a. Zij waren ridderlijk in hart en nieren, loyaal en trouw in hun dienstbaarheid, vooral voor hun zorg voor de zwakken van de samenleving en kwetsbare vrouwen en kinderen.

Het leven als geschenk

In mijn persoonlijke leven is alles wat ik heb gepland mislukt. Mijn successen heb ik te danken aan toevallige gebeurtenissen en vooral aan vrienden. Ik ben hierin niet de enige, want ik heb verschillende succesvolle ondernemers ontmoet die dezelfde ervaring hadden. De handboeken over management spreken er niet over. Toch geloof ik niet in het blinde toeval.

Vernieuwing van de mens

Het is Kerstmis en bij duizenden gaan de dorpsbewoners van een klein Italiaans dorp naar een hoog in de bergen gelegen pelgrimsoord met een overal bekende maar geheimzinnige kerststal. De mensen keren er sterk veranderd van terug maar niemand van hen vertelt wat er gebeurd is.

Schoonmaak in eigen huis

De crisis is het gesprek van de dag en de gevolgen van de crisis zijn nog steeds sterk voelbaar. Voor velen gaat het om iets dat zich buiten ons afspeelt en waar wij slachtoffer van zijn geworden. Maar wie eerlijk is zal ontdekken dat het om onszelf gaat.

Business Spiritualiteit en Kunst

De kunst hoort niet direct tot de bedrijfskunde en is daarom ook geen hoofdstuk in een handboek over zakendoen. Helaas zijn bedrijfskundigen zich vaak niet bewust van het belang van creativiteit voor de vernieuwing van hun organisaties.

Spiritualiteit en Werk

'Spiritualiteit en werk' is een snel opkomende beweging die vooral in de Verenigde Staten van Amerika, maar ook in Nederland, bijna alle terreinen van wetenschap bestrijkt: Filosofie, Theologie, Letterkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen, maar vooral ook Management en Organisatie. Helaas blijft deze vernieuwing vaak beperkt tot wetenschappelijke discussies.

Video

LAATSTE ARTIKELS

webdevelopment by wise-internet