Happy New Year

Het klinkt nogal ironisch om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen terwijl onze wereld in brand staat. Het terrorisme werkt beangstigend, zelfdoding blijkt één van de belangrijkste doodsoorzaken te zijn, de vechtscheiding neemt toe evenals de kindermishandeling, de ecologische verwoesting van onze aarde is niet af te remmen. De media beelden in alle toonaarden uit dat het niet goed gaat. Bij al deze onheilsberichten wil ik twee opmerkingen maken.

Donkere wolken van oorlogsgeweld

De politieke situatie in onze wereld is niet rustig. Er is geen oorlog maar ook geen vrede. Wel wordt er op veel plaatsen in de wereld oorlog gevoerd, al wordt het vaak ontkend en niet zo genoemd. De Nederlandse Defensie is ook paraat om oorlog te voorkomen en de vrede te handhaven. Het lijkt alsof oorlog voeren bij de evolutie hoort en nodig is om te kunnen leven. Steeds wordt er wel ergens in de wereld een oorlog gevoerd om tot vrede te komen.

Kinderpardon? Het gaat om mensen!

Het kinderpardon heeft de pers gehaald want het regeerakkoord loopt gevaar. Waar gaat het om? Om kinderen, die in Nederland zijn grootgebracht en die nu terug moeten naar hun land van afkomst.

De Olympiade, waar gaat het om?

De Olympiade is vanouds het belangrijkste sportevenement. De geschiedenis gaat terug tot de oude Grieken die dit sportfestijn als een religieus evenement beleefden. Een uitverkoren hardloper bracht het vuur naar de Olympus , de heilige berg. Het was een heilig vuur. Sport had een spiritueel karakter. De bedoeling was duidelijk en men deed er alles aan om deze spirituele rijkdom in ere te houden.

Zwarte Piet

Een onschuldig Nederlands kinderfeest is de bron geworden van een conflict met internationale gevolgen. Hoe is het mogelijk? Sinterklaas is geen kerstman. Santa Klaus is de Goede Man met de kerstdagen die met zijn cadeautjes op de slee uit het hoge Noorden komt om er een mooi familiefeest van te maken. Sinterklaas is de goede bisschop die de kinderen blij maakt die geen familie hebben. Waarom Zwarte Piet erbij kwam is niet duidelijk. Die hoorde gewoon bij het sprookje.

Een nieuwe koning

We hebben een nieuwe koning. Bij velen komt de droom van het koningsideaal tot leven: het beeld van een koning die rust en vrede schept in zijn land. Een koning, die er niet is om te heersen maar om te dienen, die houdt van zijn volk. Uiteindelijk gaat het om een collectief koningsschap dat bezielend is en gastvrij, waardoor iedereen zich ook koning kan voelen en medeverantwoordelijk voor het koningschap. Het is deze dienstbaarheid en waardering voor elkaar dat een volk tot één maakt. Geestelijke rijkdom komt enkel tot bloei wanneer de mensen zich één volk voelen en verantwoordelijk voor elkaar.

Dictatuur van de bureaucratie

Iedereen is zich bewust van de economische crisis en allen zijn we op zoek naar een oplossing. Het politieke beleid werkt vooral aan bezuinigingen. Deze eenzijdige aanpak werkt averechts omdat daarmee de eigen creativiteit en verantwoordelijkheid van de mensen sterk beperkt wordt. Een andere minstens even grote destructieve crisisfactor wordt hierbij vaak over het hoofd gezien. Dat is de macht van de bureaucratie, die zich vaak ontplooit als een dictatuur waarbij elke democratische inbreng in de kiem wordt gesmoord.

Verantwoordelijkheid

Verschillende instanties wijzen op de onbetaalbaarheid van onze verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat is een grote verrijking waar we trots op kunnen zijn. Helaas is daarmee tegelijkertijd ook een verarming ontstaan van de verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor zichzelf en die voor anderen.

Man en vrouw. Wat is hun spirituele kracht?

In de politiek is de positie van de vrouw een veel besproken onderwerp, zowel in negatieve als positieve zin. Niet alleen de positie van de vrouw in de Islam krijgt grote aandacht, maar ook het lot van de vrouw in Nederland. We hoeven in het laatste geval maar te denken aan het moeilijk oplosbare probleem van vrouwenhandel en lover boys.

Wat brengt 2012 ons?

De berichten voorspellen niet veel goeds voor 2012, een zware crisis. Het gaat erom hoe we het zien. Economisch gaat het slecht, maar als ik zie hoe de aandacht voor goede doelen groeit en er ook mooie dingen gebeuren, zoals de bewustwording van duurzaamheid en spiritualiteit dan wordt het beeld anders. Iemand met dorst, die een half glas water krijgt, kan teleurstellend reageren met: “maar een halfvol glas”, of met dankbaarheid: “gelukkig weer een halfvol glas!”.

Het geheim van Kerstmis

Het kerstfeest is een gebeurtenis dat over heel de wereld wordt gevierd. Dat merk je als je in deze dagen een internationale vlucht maakt. In het grootste Islam land Indonesië is Kerstmis een nationale feestdag die voor heel het volk, ongeacht de religie, geldt. Daar wordt Kerstmis de Dag van de Geboorte genoemd, Hari Natal.

Wat kost het?

Heel ons beleid lijkt nu te worden bepaald door één vraag: wat kost het? Of het nu over de eenheid van Europa gaat, over het onderwijs of over de zorg: alles wordt steeds meer bepaald door de “wat kost het” vraag. Een recent voorbeeld is de pensioenregeling, die uitloopt op een verbrokkeling van de eenheid en onbestuurbaarheid van de vakbond vanwege het probleem hoeveel het kost.

Video

LAATSTE ARTIKELS

webdevelopment by wise-internet