Bezuiniging – een bron van paniek

In alle toonaarden is er paniek te horen als gevolg van de bezuiniging. In heel Europa weet men geen raad met de situatie. Het is alsof het bij de bezuiniging gaat over leven en dood. Vanuit financieel oogpunt gezien kan dit waar zijn en lijkt de situatie inderdaad uitzichtloos. Materieel gezien is er namelijk geen helder zicht mogelijk. De stoffelijke wereld is per definitie gericht op groeien en uiteenvallen. Leven en dood. Niet te controleren. Als een chaotisch proces.

Honger in Afrika: Veertien redenen om niet te geven

Op 4 augustus 2011 noemt Dick Wittenberg in een hoofdartikel van NRC Handelsblad veertien redenen om geen geld te geven voor noodhulp aan de Hoorn van Afrika. Daar staat maar één reden tegenover om het wel te doen. Als we nadenken over honger zijn er wel meer argumenten te vinden om niets te geven omdat mensen dan worden gezien als objecten van honger en cijfers over hulp.

Onzekerheid

De bezuinigingen voorgesteld door het huidige kabinet worden radicaal ingevoerd. De gevolgen zijn even radicaal, want niemand beschikt meer over zekerheid. Niemand heeft nog garantie of ze hun baan kunnen behouden, of ze de kosten kunnen dekken en in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien.

Duurzaamheid – De menselijke binnenkant

Duurzaamheid is en hot issue. De media zijn er vol van, het kabinet spreekt erover in zijn inkoopbeleid, ook bij energieproblematiek komt het ter sprake en bij de bezuinigingsrondes van de regering, wordt het niet vergeten. Maar bij al deze discussies is men zich nauwelijks bewust dat deze aandacht voor duurzaamheid vaak zeer eenzijdig is. Enkel de buitenkant ervan wordt geraakt. Terwijl de menselijke binnenkant de essentie van duurzaamheid is.

Tegenslag op tegenslag. Waar gaat het heen?

Overstromingen in verschillende landen, aardbevingen gevolgd door een tsunamie, stralingslekken van verwoeste kernreactoren, onlusten in het Midden Oosten, stammenstrijd in Afrika, het houdt niet op met ingrijpende gebeurtenissen...

Vrijheid en macht

In Afghanistan zijn VN medewerkers door Islamieten vermoord en zelfs onthoofd omdat een dominee in Amerika de Koran verbrandde. Hij maakt gebruik van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Voor de gevolgen voelt hij zich niet verantwoordelijk. Hij wil de Islamieten juist bevrijden van de tirannie van de Koran. Als zij daarop reageren door een moordpartij is dat hun verantwoordelijkheid.

De crisis van onze democratie en hoe deze op te lossen

Politici hebben het democratisch systeem tot een ideaal gemaakt voor staatsbestuur. De recente ontwikkelingen in het Midden Oosten tonen ons hoe onhaalbaar dit ideaal is. Dan komt vanzelf de vraag wat we ermee willen bereiken. Wat is de zin van democratie?

Over menselijkheid

De feestdagen zijn voorbij, de kerstversieringen zijn opgeruimd en het jaar 2011 biedt ons nieuwe kansen. Wat zijn die kansen? Wat staat ons nu te wachten? Niemand weet het, want alles is mogelijk. Naast veel vreugde heb ik bij deze feestdagen ook veel verdriet gezien.

Een voorspoedig Nieuwjaar toegewenst

De tijd vliegt snel voorbij en onze omgeving verandert ook steeds sneller. Ongemerkt zitten we al in het jaar 2011. Het oude jaar laat nog veel pijnlijke resten na, die vaak nog niet eens zijn opgeruimd. Maar als we eerlijk zijn, blijken er zeker ook verrassende momenten overgebleven.

Zorg voor onze jeugd

Er is veel te doen over langer moederschapsverlof en mogelijk vaderschapsverlof, er is heel wat discussie over kinderopvang, er wordt veel gepraat over bezuiniging en verbetering van het onderwijs. Het gaat hierbij telkens weer over de kosten. Inderdaad kosten kinderen geld, maar het is wel de meest fundamentele investering voor de toekomst.

Spirituele reflectie op de verkiezingen

De verkiezingen zijn achter de rug en laten een verscheurd politiek landschap achter. De politieke machtsblokken zijn uiteen gevallen. Wat betekent dit? Hier wordt verschillend over gedacht. Voor mij is de belangrijkste vraag of er meer spirituele diepgang is.

Het gaat altijd om geld

We leven in de spanning van verkiezingen. De discussies worden vooral beheerst door bezuiniging. Het gaat steeds weer om geld. De politiek beweegt zich vooral rondom de dictatuur van geld en in ons democratisch denken trachten we door een goede reglementering deze dictatuur veilig te stellen. Dit patroon is oeroud.

Video

LAATSTE ARTIKELS

webdevelopment by wise-internet