Copyright

Mag ik een artikel van Paul de Blot op mijn website plaatsen?

Alle artikels van Paul de Blot van dit weblog www.pauldeblot.nl, mogen zonder voorafgaande toestemming integraal, zonder inhoudelijke aanpassingen, worden gepubliceerd op het internet, mits wordt voldaan aan de voorwaarde van duidelijke vermelding van de auteur Paul de Blot, en een directe hyperlink naar het betreffende artikel op het weblog van Paul de Blot, of bij offline media onder vermelding van de bron: www.pauldeblot.nl

Paul de Blot ontvangt graag een bericht via info@pauldeblot.nl met een link naar de website waar je het artikel hebt geplaatst. Of stuur een kopie van het artikel als het gedrukt is. Voor commerciële doeleinden stuur een email naar info@pauldeblot.nl. Bedankt.

Eigendomsrecht

De inhoud van de website of de email service van Pauldeblot.nl, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij Pauldeblot.nl of hun licentiegevers.

Informatie

Pauldeblot.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en beheerd. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet actueel is. Voor uw feedback hierover, of over deze website in het algemeen, danken wij u bij voorbaat.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pauldeblot.nl. Gebruik hiervoor het contactformulier van het weblog.

webdevelopment by wise-internet